OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zmiany we władzach powiatu
18 czerwca 2021 roku

Zmiany we władzach powiatu


Nowy Wiceprzewodniczący Rady i Członek Zarządu Powiatu wybrani zostali na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu Ostrowskiego.

zdjecie

Zmiany władzach Powiatu Ostrowskiego spowodowane były m.in. śmiercią radnego Grzegorza Finke dotychczasowego wiceprzewodniczącego Rady. Wcześniej z zasiadania w Zarządzie Powiatu Ostrowskiego zrezygnowała Dorota Hurna.

Sytuacja epidemiologiczna i sesje odbywane w formule on linie utrudniały dokonanie zmian, gdyż zgodnie w obu przypadkach, zgodnie ze statutem, głosowania muszą być tajne. Głosowanie odbyło się na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2021 r.

Na stanowisko członka Zarządu zgłoszona została kandydatura Ryszarda Plucińskiego, która w głosowaniu uzyskała zdecydowane poparcie. Na 25 obecnych radnych 24 było „za’’.

zdjecie

Zabierając głos po wyborze, Ryszard Pluciński podziękował za oddane głosy radnym. Z podziękowaniami zwrócił się także do członków Komisji Rewizyjnej oraz Skarg, z którymi pracował przez ostatnie ponad 2,5 roku.

zdjecie

Na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego zgłoszony został Mirosław Nowacki. W głosowaniu jego kandydatura uzyskała 9 głosów „za’’, i „3’’ przeciw. Pozostałe głosy były nieważne.  

zdjecie

zdjecie

Radni uzupełnili także składy osobowe poszczególnych komisji.  

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 195