OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rodzina zastępcza z 20-letnim stażem
18 czerwca 2021 roku

Rodzina zastępcza z 20-letnim stażem

20 lat temu zostali Rodziną zastępczą- instytucją, która daje azyl dzieciom zabranym w różnych okolicznościach z ich rodzinnych domów, która zaspakaja potrzebę wsparcia i opieki. Państwo Katarzyna i Wiesław Misiakowie z Ostrowa Wielkopolskiego w 2001 roku uzyskali potrzebny do działalności certyfikat- od tego czasu sprawują pieczę zastępczą a ponadto od 2008 roku nieprzerwanie pełnią funkcję Pogotowia Rodzinnego.

Dzięki ich ofiarności, wielkiemu sercu i poświęceniu z pomocy skorzystało do tej pory ok. 90-cioro dzieci. Obecnie w ich domu – pogotowiu przebywa dwoje dzieci, oczekujących na ustanowienie opieki prawnej. Ich praca trwa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, przez 12 miesięcy. W dniu 18 czerwca 2021 roku Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk złożył Państwu Misiakom serdeczne gratulacje, dziękując za 20-sto letnią pracę i służbę sprawozdania pieczy zastępczej nad dziećmi.

zdjecie

- Jesteście Państwo rodziną, która podjęła się trudnej misji opieki nad dziećmi, które dzięki Wam mają dom i wracają do społeczeństwa. Warto brać z Was przykład, który potem przyniesie sukces, bo rodzina jest najważniejsza. Życzę Wam, abyście wytrwali w tej inicjatywie. Jak najwięcej szczęśliwych dni, zdrowia i spełnienia w życiu osobistym i w tej niezwykłej pracy. Na pamiątkę spotkania przekazuję pamiątkowy obraz- niech czuwają nad Wami dobre Anioły.- powiedział Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk.

zdjecie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolski, w tej chwili skupia ok 150 Rodzin Zastępczych, u których przebywa 200 dzieci, jednak Państwo Misiakowie jako jedyni prowadzą Pogotowie Rodzinne. Wiąże się to z dużym stresem i nieoczekiwanymi sytuacjami. Pogotowie rodzinne to miejsce pomiędzy domem dziecka a rodziną zastępczą. Przyjmuje dzieci w nagłych przypadkach w wyniku interwencji sądowych, policyjnych, pozostawienia w szpitalu przez matkę.

- Bywają bardzo pilne interwencje z których wracamy np. z czwórką nowych dzieci do domu. Trzeba się szybko nimi zająć. Często są w bardzo złym stanie, zdrowotnym lub psychicznym. Dzieci zabierane są z trudnych środowisk, zazwyczaj patologicznych, lub z rodzin z  poważnymi problemami. – powiedział Wiesław Misiak.  

Trzeba pamiętać o tym, że te dzieci są bardzo często upośledzone, czekają na operacje, badania, mają wizyty cotygodniowe u specjalistów.

- Dzieci czasami mają wiele innych zaburzeń, nie umieją mówić, czasami chodzić. Dbamy o to, żeby były objęte specjalistyczną opieką  lekarską bądź rehabilitacyjną. Zależy nam na tym, żeby miały rzeczywiście lepiej, również w sferze psychicznej.– powiedziała Katarzyna Misiak.  

Państwo Misiakowie nie ukrywają, że nie jest to łatwe zadanie, zdążyło się nawet, że w domu mieli nawet 13 dzieci ( w tym dwójkę swoich), ale jak powtarzają to zadanie bardzo satysfakcjonujące. Nie wyobrażają sobie teraz życia bez tych wszystkich wychowanków. Zdarzyło się, że jeden chłopiec przebywał u nich nawet 3 lata, więc przez ten czas można się bardzo przywiązać. Niektóre dzieci, teraz już dorosłe, do dziś utrzymują z nimi kontakt.

PCPR cały czas poszukuje osób chętnych do pełnienia takich funkcji nad potrzebującymi wsparcia dziećmi. Zapraszamy osoby zainteresowane do zapoznania się z kryteriami i zasadami funkcjonowania pieczy zastępczej. Szczegóły na stronie: https://pcpr.powiat-ostrowski.pl.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 163