OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Spartakiada w Przygodzicach
10 czerwca 2009 roku

Spartakiada w Przygodzicach

Już po raz dziesiąty w Przygodzicach odbyła się Ogólnopolska Impreza Sportowo – Integracyjna Osób Niepełnosprawnych. Patronat nad Spartakiada objął Mirosław Drzewiecki, Minister Sportu i Turystki oraz Włodzimierz Jędrzejak, Starosta Ostrowski. Na stadionie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU rywalizowało prawie tysiąc osób, reprezentujących 50 warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy i innych placówek z 5 województw oraz z Niemiec.

Organizatorami spartakiady byli: Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, Warsztat Terapii Zajęciowej Przygodzice, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lukas „Barycz”, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu, Gmina Przygodzice, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Ostrowie Wielkopolskim, Gminy Ośrodek Kultury w Przygodzicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach, Spółdzielnie Inwalidów „Nadzieja” w Ostrowie Wielkopolskim oraz Samorząd Sołectwa Przygodzice.

Cieszę się bardzo, iż możemy się spotkać po raz kolejny w gościnnych Przygodzicach. Olimpiada została stworzona specjalnie dla was, abyście potrafili czerpać radość z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych. Sądzę, że każda drużyna dzisiaj będzie chciała osiągnąć jak najlepszy wynik, więc sportowej rywalizacji na pewno nie zabraknie. Ktoś z was zajmie miejsce na podium, ale pamiętajcie, że wygrani jesteście wszyscy – mówił otwierając spartakiadę Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Celem imprezy jest popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz ich integracja ze społeczeństwem. Zawodnicy rywalizowali w 20 dyscyplinach. Impreza rozpoczęła się w deszczu, ale podczas rozgrywanych później konkurencji, słońce wyszło zza chmur.

Warto organizować takie imprezy dla młodzieży niepełnosprawnej. Dzięki temu mogą oni pokazać na co ich stać i co potrafią zrobić. Udział w zawodach sportowych i Warsztatach Terapii Zajęciowej daje im na pewno ogromną radość i satysfakcję. A przede wszystkim ci młodzi ludzie mają okazję spotykać się z przyjaciółmi z innych Warsztatów Terapii Zajęciowej. Jest to zatem ogólnopolska impreza sportowa, ale także integracyjna – podkreśla Stanisław Bronz, prezes Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu.

W ogólnej klasyfikacji I miejsce zajął Warsztat Terapii Zajęciowej Przygodzice z siedzibą w Ostrowie wyprzedzając WTZ „Szczęśliwa 12-ka” z Konina i WTZ Ryn. Na kolejnych miejscach znalazły się: reprezentacja powiatu ostrzeszowskiego, WTZ Czeszewo, ŚDS Nowe Skalmierzyce, Szkoła Specjalna z Pleszewa, WTZ Tęcza Ostrów, WTZ Środa Wlkp. WTZ Krotoszyn i WTZ Kuźnica Grabowska.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 777