OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczą się budować pasywny dom
21 czerwca 2021 roku

Uczą się budować pasywny dom

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczą we wspólnych zajęciach łączących zagadnienia z dwóch różnych kierunków kształcenia: budownictwa z energetyką odnawialną. Innowacyjny projekt dofinansowała Unia Europejska.

W ramach realizowanego przez Powiat Ostrowski projektu pn. „Be INN – kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje’’ uczniowie z kierunku technik budownictwa (ZSBE) oraz uczniowie kierunków: technik systemów i energetyki odnawialnej oraz technik elektronik (ZST) wspólnie uczestniczą w kursie pt. „Budownictwo pasywne z wykorzystaniem ekotechnologii”.

- „Projekt realizowany jest od połowy 2020 roku. Cały kurs obejmuje 90 godzin. Pierwsze dwie 15 osobowe grupy uczniów będą go kończyć już 28 czerwca 2021 r. Kolejne dwie rozpoczną kurs w IV kwartale tego roku” – wyjaśnia Sławomir Tyburcy, kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim.

zdjecie

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym budynku Centrum Kształcenia Praktycznego, w pełni wykorzystując jego zasoby i możliwości realizowania ciekawych projektów. Służą rozszerzaniu kompetencji i umiejętności uczniów, poznaniu nowych technologii oraz wymianie doświadczeń pomiędzy młodymi przyszłymi fachowcami różnych branż. Kurs daje uczniom możliwość wykorzystania teoretycznej wiedzy z zakresu budownictwa pasywnego w praktyce i mogą oni sami tworzyć konstrukcje budowlane z szerokiego spectrum materiałów. Uczniowie, oprócz elementów konstrukcyjnych budowlanych, technologii wykonywania izolacji i budowy, poznają również zasadę działania nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych tj. fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, ogrzewanie podłogowe wodne i elektryczne itp. Dodatkowa forma zajęć, stwarza uczniom nowe możliwości rozwoju zainteresowań. Zajęcia prowadzą nauczyciele w/w ostrowskich szkół technicznych: mgr inż. Joanna Wawrzyniak, mgr. inż Andrzej Majer przy współudziale asystenta technicznego Andrzeja Pławuckiego.

- „Dom pasywny wymaga materiałów budowlanych o najwyższej jakości oraz niezwykle starannego wykonawstwa i montażu poszczególnych elementów, ale w efekcie taki budynek potrzebuje do ogrzania siedmiokrotnie mniej energii niż budynek tradycyjny, co czyni go budynkiem o niskich kosztach utrzymania. Jest to niezwykle ważne na przyszłość i warto tego uczyć młodych fachowców” – komentuje prowadząca zajęcia Pani Joanna Wawrzyniak.

Innowacja projektu polega na łączeniu zagadnień budownictwa z energetyką odnawialną czyli dwóch kierunków kształcenia, dwóch różnych szkół technicznych. Dodatkowo po kursie uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w płatnym stażu zawodowym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.

zdjecie

Odwiedzin: 100