OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Poradnia jak budowla z klocków
22 czerwca 2021 roku

Poradnia jak budowla z klocków

Ma być przyjazna, kolorowa, nowoczesna i przede wszystkim własna. W dniu 18 czerwca 2021 r. władze Powiatu Ostrowskiego przedstawiły koncepcję oraz lokalizację nowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej

Od wielu lat PPP mieści się w budynku przy ul. Królowej Jadwigi należącym do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej.

-,,To budynek, który wówczas wydawał się nowoczesny, a dziś jest przede wszystkim za mały. Tym bardziej, że na naszych oczach rozgrywa się dramat wielu dzieci i ich rodziców, a pandemia tylko pogłębiła negatywne zjawiska. Coraz więcej dzieci ma różne deficyty, problemy czy lęki. Tak zrodziła się koncepcja nowego budynku, która jesteśmy zdeterminowani zrealizować w lach 2021 – 2023’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

zdjecie

Nowy dwukondygnacyjny budynek stanie na wolnej działce przy sali sportowej Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych. Będzie w nim 20 gabinetów oraz kilka większych pracowni. Aby dzieci nie bały się tu przychodzić, nie kojarzyły go z przychodnią zdrowia całość będzie kolorowa i ma nawiązywać do wielkiej budowli z klocków.

–,,Cieszę się, że ten projekt rusza, bo już kilka lat temu zgłaszałem na forum Rady Powiatu, że poradnia powinna znaleźć się w innym miejscu. Za obecny budynek płacimy dzierżawę i nie jesteśmy na swoim. Na wspólnym posiedzeniu komisji radni zapoznali się z ta koncepcją i można teraz ze spokojem podejść do dalszych prac’’ – powiedział Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu.

-,,Kilkakrotnie wizytowaliśmy jako radni Poradnię i wiemy, jak trudne warunki pracy tam są dlatego jesteśmy za tym, aby powstała nowa’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

zdjecie

zdjecie

Z rozpoczęcia przygotowań do budowy nowej poradni radości nie kryje dyrektor Violetta Miszkin.

–,,Jestem przeszczęśliwa, że tego dnia doczekałam. Niesiemy pomoc dzieciom z terenu całego powiatu. Obejmujemy rocznie opieką ok 2 tys. dzieci. Są to diagnozy i terapie w ciągu tygodniowym lub miesięcznym, ale także wsparcie jednorazowe. Wydajemy rocznie ok. 500 orzeczeń wraz z opiniami o wspomaganiu rozwoju i 1800 różnych opinii, dla dzieci które potrzebują wsparcia, a pandemia tylko zwiększyła zapotrzebowanie’’ – powiedziała V. Miszkin.

zdjecie

Prace na realizacją rozpoczną się w tym roku, a inwestycja ma zostać zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj’’. Jak informuje Starosta P. Rajski koszt tej inwestycji szacowany jest na ok. 5 mln zł, wraz z wyposażeniem placówki. Na inwestycji zyska również ZSTE poprzez uporządkowanie terenu wokół oraz remont elewacji sali, która architektonicznie i kolorystycznie tworzyć będzie z poradnią całość.

-,,Póki co wydatki na start procedur planujemy ponieść z własnego budżetu. Jest jednak wiele możliwości zewnętrznych i z pewnością będziemy chcieli ubiegać się również o te fundusze’’ – powiedział Starosta.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 139