OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowa Ortopedia – komfort dla pacjenta i personelu
23 czerwca 2021 roku

Nowa Ortopedia – komfort dla pacjenta i personelu

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w ostrowskim szpitalu wkrótce zacznie funkcjonować w nowych pomieszczeniach. Właśnie zakończono generalny remont, który pochłonął blisko 2 miliony złotych wyasygnowane z budżetu Powiatu Ostrowskiego.  

W dniu 23 czerwca 2021 roku jeszcze w warunkach ograniczeń sanitarnych, nastąpiło symboliczne oddanie do użytku gruntownie wyremontowanego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. W spotkaniu z przedstawicielami mediów wzięli udział Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski, Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk, Dariusz Bierła dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim, Piotr Skoczylas zastępca dyrektora ZZOZ oraz dr Mirosław Falis, kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu wraz z pracownikami.

zdjecie

-,,Dziś mamy kolejny powód do dumy, bo kończymy kolejną ważną i wielką inwestycję. Kilka miesięcy temu zakończył się remont Oddziału Chirurgii Ogólnej teraz oddajemy Oddział Ortopedii. Były to 13 i 14 duże inwestycje zrealizowane w ostrowskim szpitalu. Co ważne obie sfinansowane z budżetu naszego powiatu. Mam nadzieję, że poprawa warunków zarówno na ortopedii, jak i chirurgii przyczyni się do jeszcze lepszej obsługi pacjentów i poprawy warunków pracy personelu’’ -  powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

- „Projekt uchwały, który przedstawił Starosta Ostrowski została przyjęta jednogłośnie przez radnych. W tak ważnych sprawach, jak ostrowski szpital, Rada Powiatu Ostrowskiego mówi jednym głosem i z tego jestem bardzo dumny” – powiedział Piotr Walkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

Planom inwestycyjnym Powiatu Ostrowskiego na terenie szpitala nie przeszkodziła pandemia.

- „Pomimo trudności spowodowanych przez pandemię cieszy nas to, że udało nam się zrealizować w terminie to co zaplanowaliśmy, systematycznie odnawiając oddział za oddziałem. Ostatnie inwestycje to remont Oddziału Chirurgii Ogólnej, który kosztował 1,7 mln zł oraz Oddział Ortopedii za blisko 2,0 mln zł” – podkreślił Roman Pacholczyk, Wicestarosta Ostrowski.

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w ostrowskim szpitalu od lat cieszy się dużą renomą ze względu na nacisk, jaki kładziony jest przez kadrę kierowniczą na jakość oraz rozwój i coraz szerszy zakres usług medycznych.

- „Kiedy 27 lat temu rozpoczynałem swoją przygodę z ortopedią wydawało mi się, że to jest bardzo wąska dziedzina i trudno będzie o pacjentów. Natomiast trafiliśmy na czasy, kiedy ortopedia i chirurgia urazowa niesamowicie się rozwinęły. Ten rozwój rozpoczął się wtedy, kiedy oddziałem kierowali moi poprzednicy: dr. Stanisław Tambor czy dr. Janusz Wcisłek. Oni podążali za tym postępem, a my w chwili obecnej postawiliśmy kropkę nad i. Udało nam się wprowadzić na oddział obecnie najbardziej potrzebne metody, a to spowodowało, że ilość pacjentów niesamowicie nam wzrosła” – podkreślił dr n. med. Mirosław Falis, kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.

- „Nasza oferta medyczna jest bardzo szeroka. Pacjenci z całej Polski przyjeżdżają do nas ze złamaniem kości piętowej. Oprócz pacjentów, którzy trafiają tutaj z urazami, przyjmujemy także pacjentów na zabiegi planowe. Tutaj dominują endoprotezy, głównie endoprotezy stawu kolanowego i biodrowego. Ci pacjenci stanowią 1/3 wszystkich osób leczonych na oddziale” – wyjaśnił lek. Marcin Bęcki,  specjalista ortopeda, chirurg urazowy.

Nowy oddział znajduje się w dawnej lokalizacji, jednak dostępna przestrzeń po wyburzeniu ścian została na nowo rozplanowana tak, aby zapewnić komfort zarówno pacjentom, jak i personelowi. Oprócz sal dla pacjentów, które są większe, wygodniejsze oraz większej ilości łazienek, wygospodarowano również osobne sale dla personelu: dla kierownika, dla lekarzy, dla pielęgniarek oraz sekretarek, które zajmują się dokumentacją, a ponadto w głębi oddziału zlokalizowano gipsownię i gabinet zabiegowy. Nad rozmieszczeniem pomieszczeń pod kątem ergonomicznym i sanitarnym osobiście czuwał personel Oddziału.

- „Podczas tego remontu zostały przesunięte wszystkie ściany od strony południowej dzięki czemu uzyskano większą powierzchnią przy małych salach. Dzięki temu pacjenci będą mogli swobodnie się poruszać o kulach, o balkonikach. Na naszym oddziale w większości to pacjenci po 60 roku życia, którzy wymagają w większym stopniu opieki pielęgniarskiej. Ponadto po zabiegach pacjenci są unieruchomieni, dlatego wymagają znacznej opieki, także zaangażowania opiekuna medycznego” – wyjaśniła Wiesława Ampuła, Pielęgniarka Oddziałowa.

zdjecie

Odwiedzin: 331