OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Piąta edycja Wojciechów
23 czerwca 2021 roku

Piąta edycja Wojciechów

Jeszcze tylko do 30 czerwca można zgłaszać kandydatury do Nagrody Starosty Ostrowskiego „Wojciechy”. Prestiżową statuetką uhonorowane zostaną osoby, które swoją aktywnością zawodową i społeczną przyczyniają się do rozwoju i promocji Powiatu Ostrowskiego.

Zgodnie z regulaminem przyznawania Nagród zgłoszenia należy składać pisemnie na specjalnym formularzu (wzór w załączniku). Ostateczną decyzję o przyznaniu Nagrody podejmie Kapituła pod przewodnictwem Starosty Ostrowskiego uwzględniając pięć podstawowych kategorii: Gospodarka, Rolnictwo, Społeczeństwo, Edukacja i Nauka oraz Kultura i Sport. W uzasadnionych przypadkach Kapituła może przyznać nagrodę w Kategorii Specjalnej. Zgłoszenia należy składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego (parter) przy Al. Powstańców Wielkopolskich 16 do dnia 30 czerwca 2021r. Werdykt Kapituły zostanie ogłoszony podczas uroczystej Sesji Rady Powiatu tuż po wakacjach.

Przypomnijmy, że po raz pierwszy statuetki „Wojciecha” rozdano w 2012 roku. Nagroda została ustanowiona w roku Jubileuszu 125-lecia powstania Powiatu Ostrowskiego, a patronuje jej Wojciech Lipski, pierwszy polski starosta ostrowski. Zgodnie z formułą przyznawania nagród co dwa lata, piąta edycja miała odbyć się w 2020 roku. Ze względu na pandemię zdecydowano o odsunięciu w czasie uroczystości. Poniżej prezentujemy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do Nagrody.

zdjecie

Odwiedzin: 258