OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konferencja prasowa Piotra Walkowskiego
12 czerwca 2009 roku

Konferencja prasowa Piotra Walkowskiego

Już po raz ostatni Piotr Walkowski spotkał się w roli przewodniczącego Rady Powiatu z lokalnymi dziennikarzami na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. 18 czerwca zajmie miejsce eurodeputowanego Andrzeja Grzyba w Sejmie. Konferencja odbyła się 10 czerwca w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim.

W wyniku niedzielnych wyborów 17 posłów zamieni fotel polskiego parlamentarzysty na mandat eurodeputowanego. Ich miejsce zajmą osoby, które w wyborach z 2007 roku uzyskały kolejny najwyższy wynik w ramach tej samej listy wyborczej. W wyniku tej roszady posłami zostanie dziesięciu obecnych samorządowców, a w tym między innymi Piotr Walkowski, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, któremu zgodnie z ustawą wygasa mandat radnego.

W związku z wygaśnięciem mojego mandatu radnego władze klubu będą musiały podjąć decyzję o zmianach zarówno w klubie, jak i zmianach niektórych funkcji w powiecie. Wiadomo już, że moje miejsce w Radzie Powiatu zajmie Mieczysław Szempiński, który w wyborach 2006 uzyskał najwyższy wynik w ramach tej samej listy. Obecnie pełni on funkcję zastępcy dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Poznaniu. Mieczysław Szempiński wyraził zgodę na przyjęcie mandatu radnego – mówi Piotr Walkowski.

Piotr Walkowski pracę w samorządzie rozpoczął 19 czerwca 1994 roku, kiedy to z woli mieszkańców Wysocka objął mandat radnego Gminy Ostrów Wielkopolski. W październiku 1998 roku w wyniku wyborów został wybrany jako radny Powiatu Ostrowskiego i od tego samego roku pełni funkcję szefa klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Funkcję przewodniczącego Rady Powiatu pełni ponad dwa lata.

Jako przewodniczący pracowałem ze wszystkim radnymi i klubami. Nie mam żadnych powodów, aby nie pracować ani z lewą ani z prawą stroną. Mam kolegów z PIS i SLD, nie wprowadzam zróżnicowania ze względu na przynależność partyjną – mówi przewodniczący Rady.

29 czerwca odbędzie się sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, na której zostanie podjęta uchwała o wygaśnięciu mandatu Piotra Walkowskiego, a tym samym zostanie zaprzysiężony nowy radny klubu PSL. W najbliższych dniach odbędzie się spotkanie, na którym wybierzemy kandydata na przewodniczącego Rady spośród członków klubu PSL. W skład klub wchodzą: Krzysztof Rasiak, Jerzy Kątny, Marian Pustkowski, Marek Michalczak, Stanisław Budzik i Mieczysław Szempiński - wyjaśnia Piotr Walkowski.

Jako Poseł RP na Sejm Piotr Walkowski chce pracować w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nasze wewnętrzne ustalenia, które musimy poczynić będą kosmetyczne i nie wpłyną rewolucyjnie na funkcjonowanie Powiatu. Mamy wiele do zrobienia i jako przedstawiciele PSL jesteśmy zwolennikami współpracy szerokiej. Należymy do tych, którzy łączą stronę lewicową z prawicową. Naszym celem jest to abyśmy osiągnęli jak największy sukces i mogli każdemu spojrzeć prosto w oczy – mówi wicestarosta ostrowski, Krzysztof Rasiak.

Z gratulacjami do przewodniczącego Rady Powiatu dzwonili prezesi Izb Rolniczych oraz Marek Sawicki Minister Rolnictwa.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1000