OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Innowacyjne kursy i nowy sprzęt z UE
25 czerwca 2021 roku

Innowacyjne kursy i nowy sprzęt z UE

Powiat Ostrowski realizuje m.in. w Zespole Szkół Transporotowo-Elektrycznych CKU projekt pn. „Be INN – kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje’’. W jego ramach ZSTE CKU został doposażony w nowoczesny sprzęt pozwalający na podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów w ramach realizowanych dla nich innowacyjnych kursów i szkoleń.

W ramach realizowanego od połowy 2020 roku projektu unijnego „Be INN – kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje’’ ZSTE CKU została doposażona w:

- stanowiska symulacyjno-demonstracyjnym do dydaktyki napędu hybrydowego i elektrycznego z oprogramowaniem, blok energoelektroniki napędu auta hybrydowego oraz model silnika hybrydowego,

- urządzenie chłodnicze typu split, w którym czynnikiem chłodniczym jest CO2 - R744,

- urządzenie diagnostyczne i oprogramowanie do komputerowej diagnostyki samochodów,

- przecinarkę plazmową CNC,

- 10 laptopów inżynierskich oraz projektor.

zdjecie

Powyższe wyposażenie znacząco podniosło standard nauczania i wzmocniło potencjał techniczny szkoły. Uczniowie mieli już okazję z niego skorzystać biorąc od marca bieżącego roku udział w kursach i szkoleniach m.in. z zakresu m.in. z zakresu: elektromobilności (pojazdy hybrydowe i elektryczne), autotroniki, sterowanego numerycznie cięcia plazmowego i gazowego, komputerowego projektowania i symulacji procesów spawalniczych, eksploatacji i serwisowania układów chłodniczych oraz tzw. f-gazów.

Od połowy 2020 roku, czyli od wdrożenia projektu do chwili obecnej przeszkolonych zostało 40 uczniów. Ponadto wsparciem objęci zostali również nauczyciele kształcenia zawodowego w ZSTE CKU. Już 11 nauczycieli poszerzyło swoje kwalifikacje w powyższych zakresach biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach realizowanych przez certyfikowane jednostki szkoleniowe.

Projekt ma charakter kompleksowy, dlatego oprócz zdobycia wiedzy uczniowie będą mogli wykorzystać ją w praktyce podczas płatnych staży zawodowych realizowanych u wybranych przez nich pracodawców. Z tej formy wsparcia skorzysta aż 73 uczniów ZSTE CKU.

zdjecie

Dotychczas przekazane wsparcie w projekcie na rzecz ZSTE CKU wyniosło blisko 360 tyś złotych. Całkowita wartość projektu to 1 842 418,26 zł, z czego 90% zostało pozyskane przez Powiat Ostrowski w formie dotacji. Realizacja projektu potrwa do 31 sierpnia 2022 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.

zdjecie

Odwiedzin: 105