OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Umowa na budowę bloku operacyjnego podpisana
1 lipca 2021 roku

Umowa na budowę bloku operacyjnego podpisana

Budowa nowego bloku operacyjnego to największa planowana w tym roku inwestycja w powiatowym szpitalu. Umowę z wykonawcą podpisano w obecności m.in. wizytującego szpital Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Tylko w minionym roku na bloku operacyjnym wykonano prawie 4.000 różnych operacji i zabiegów, co pokazuje jak ważne dla rozwoju szpitala jest to zadanie.

- „Warunki lokalowe dla pracowników są dla nas ważne, ale zawsze na pierwszym planie jest pacjent. Staramy się, aby pacjent, który trafia do naszego szpitala był zadowolony, miał odpowiednią opiekę, aby diagnostyka była na najwyższym poziomie” – powiedział Dariusz Bierła Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.

zdjecie

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce na terenie szpitala w dniu 30 czerwca 2020r. Dokument podpisali Dariusz Bierła dyrektor ZZOZ oraz członkowie zarządu spółki INFORMER MED: Tomasz Elzanowski i Jędrzej Mroczyński.

- „Mamy to szczęście, że za każdym razem kiedy szpital odwiedzają kolejni ministrowie możemy pokazać coś nowego. Tak było i tym razem, kiedy prezentowaliśmy wyremontowany Oddział Ortopedii. Te pieniądze, które idą na ostrowski szpital pochodzą z budżetu powiatu ostrowskiego, od mieszkańców powiatu ostrowskiego, ale mamy też wielu tych, którzy ostrowski szpital wspierają, między innymi z funduszy rządowych” - powiedział Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.zdjecie

Blok operacyjny powstanie na ostatniej kondygnacji nowego skrzydła szpitala, która jeszcze nie została zagospodarowana. Obecnie w nowym skrzydle funkcjonują: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (parter), Oddział Chirurgii Dziecięcej z Wielkopolskim Centrum Oparzeń (I piętro) oraz Centralna Sterylizatornia (przyziemie).

zdjecie

- „Dziś spełniamy kolejne marzenie. Powstanie tego budynku to była nasza wielka odwaga. W 2015 roku dobudowaliśmy do budynku szpitala nowe skrzydło, wypełniliśmy je treścią, jest na wskroś nowoczesne. Budowa bloku będzie taką wisienką na torcie, dokończeniem tego co wspólnymi siłami robimy” – dodał Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

Nowy blok operacyjny to jedno z największych przedsięwzięć budowlanych w dziejach ostrowskiego szpitala. Wartość całej inwestycji wynosi 16,5 mln zł z czego 14 mln zł to wsparcie rządowe, a pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Ostrowskiego.

- „Szpital w Ostrowie Wielkopolskim jest bardzo dobrym przykładem szpitala powiatowego, który wykonał ogromną pracę, która polegała na wyborze pewnej specjalizacji, zdefiniowaniu tego ośrodka w różnych zakresach na wyższych poziomach referencyjnych. To pozwoliło szpitalowi, który w latach 2010/2011 miał ujemny wynik finansowy, przekształcić się przy współpracy z lokalnymi radnymi, starostą powiatowym i  całą dyrekcją w jednostkę, która jest w tej chwili można powiedzieć jest perłą w Wielkopolsce” – powiedział Adam Niedzielski Minister Zdrowia.

zdjecie

- „Rozwój szpitala ostrowskiego przede wszystkim służy drugiemu człowiekowi. Pacjenci tego szpitala to nie tylko mieszkańcy Powiatu Ostrowskiego, ale regionu południowej wielkopolski i nie tylko. Serce mi rośnie, że dzięki rządowemu wsparciu od 2015 roku do tego czasu do ostrowskiego szpitala trafiło 27 milionów złotych” – podkreśliła Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

zdjecie

Blok operacyjny to kluczowe ogniwo w funkcjonowaniu szpitala. Obecny blok operacyjny jest zbyt mały dla tak prężnie rozwijającej się jednostki. Mimo ciasnoty w 2020 roku wykonano na nim: 1198 operacji w ramach chirurgii ogólnej, 1146 ortopedycznych, 1120 z chirurgii dziecięcej i ponad 330 laryngologicznych.

- „Ostrowski szpital ma status palcówki specjalistycznej, w której wykonuje się wiele zabiegów operacyjnych. Roczne są one liczone w tysiącach sztuk. I właśnie ta skala pokazuje potrzebę zainwestowania w ten obszar. Dla nas oznacza to także szanse na rozwój całej części zabiegowej” – wyjaśnił Dariusz Bierła Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.

Nowy blok operacyjny powstanie na powierzchni ok. 1000 m kwadratowych. Projekt przewiduje, że znajdzie się w nim pięć sal operacyjnych wraz z wyposażeniem oraz m.in. salami wybudzeń pacjentów oraz pozostałym niezbędnym zapleczem socjalno-technicznym. Równolegle z budową sal operacyjnych wybudowana zostanie dezynfektornia w pomieszczeniach obok Centralnej Sterylizatorni. Pozwoli to m.in. na automatyczne dezynfekcję łóżek w  specjalnych komorach. Budowa ma zakończyć się w pierwszej połowie 2022 roku.

W uroczystości podpisania umowy wzięli również udział: Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, parlamentarzyści w osobach: Katarzyny Sójki, Tomasza Ławniczaka, Jana Mosińskiego, Radni Powiatu Ostrowskiego z Przewodniczacym Piotrem Walkowskim na czele, dyrekcja szpitala, kierownicy i personel oddziałów szpitalnych.

Odwiedzin: 218