OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jednogłośne absolutorium
2 lipca 2021 roku

Jednogłośne absolutorium

W dniu 30 czerwca 2021 r. Rada Powiatu Ostrowskiego udzieliła jednogłośnie absolutorium Staroście Ostrowskiemu i Zarządowi Powiatu Ostrowskiego za wykonanie budżetu w 2020 roku.

W 2020 roku dochody budżetu Powiatu Ostrowskiego wyniosły ponad 204 mln zł, po raz pierwszy w historii przekraczając barierę 200 mln i było to więcej niż planowano. Wydatki wyniosły 186 mln zł i było to 98,5 proc planu.

-,,Wszyscy doskonale wiemy, że było wiele obaw związanych z realizacją budżetu w związku z sytuacją epidemiologiczną, tym bardziej, że pierwsze miesiące lockdownu pokazywały znaczny spadek dochodów ‘’ – powiedział Paweł Rajski.

zdjecie

Jak przedstawiono w sprawozdaniu zanotowano niespotykany spadek z tytułu udziałów w PIT w stosunku do roku poprzedniego o ponad milion złotych. Istotna zniżka nastąpiła także z tytułu korzystania z krytych pływalni przy obu powiatowych szkołach, co zwiększało się na starty na prowadzeniu tej działalności. Zamrożenie gospodarki, utrudnienia w przemieszczaniu się ludzi zaowocowały także mniejszymi wpływami z opłat komunikacyjnych o ponad 6,7 proc. Na szczęście wykonanie pozostałych dochodów własnych nie odbiegało tak bardzo od roku 2019, a większe były opłaty z CIT.

zdjecie

Mimo spadających dochodów powiat usiał zmierzyć się także ze skutkami walki z COVid-19. Na ten cel wydano ponad 5,6 mln zł, pochodzących z wpływów z budżetu państwa (2,6 mln zł), unii europejskiej (1,7 mln) i budżetu powiatu (1,2 mln zł).

-,,Co ważne w 2020 roku powiat nie korzystał z nowych instrumentów zwrotnych jak obligacje, pożyczki czy kredyty. Zaplanowaliśmy natomiast 4,7 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dzięki temu zadłużenie powiatu spadło do 37 mln zł, co stanowi 18,05 proc. dochodów’’ – wyjaśnił starosta.

zdjecie

Największymi inwestycjami były: wyposażenie centralnej steryzlizatornii, przebudowa i modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego, budowa pracowni do elektrofizjologii (hemodynamiki), remont i modernizacja oddziałów chirurgii ogólnej oraz ortopedii i traumatologii oraz zakup sprzętu m.in. nowego laparoskopu, wydatki na remont i budowę dróg (prawie 20 mln zł) oraz powiatowej bazy oświatowej.

zdjecie

Sprawozdanie było przedmiotem badań komisji Rewizyjnej. Jej przewodniczący Józef Wajs charakteryzując wykonanie budżetu, podkreślał w swoim wystąpieniu m.in., że wydatki majątkowe wyniosły ponad 24 mln zł. Zwrócił także uwagę na budowę nowego Domu Pomocy Społecznej oraz na realizację zdalnego nauczania w szkołach powiatowych. ,,- Za tym budżetem głosowała cała Rada. Dziś mówiąc o jego wykonaniu nie mogę nie wspomnieć tych, którzy mieli wpływ na jego kształt, ale których z nami już nie ma. Grzegorz Finke i Michał Wilczura obaj mieli swój wkład w jego realizację’’ – powiedział J. Wajs.

W dyskusji pozytywnie o realizacji wypowiadali się przedstawiciele wszystkich klubów. W głosowaniu „za’’ udzieleniem absolutorium opowiedzieli się wszyscy obecni radni.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 139