OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Na ludową nutę
6 lipca 2021 roku

Na ludową nutę

W niedzielę 27 czerwca odbyły się w Skrzebowej i Moszczance (Gmina Raszków) XI Swojskie Spotkania z Folklorem.

zdjecie

W ramach Estrady Folkloru Ziemi Kaliskiej na scenie zaprezentowali się gospodarze czyli Zespół Tańca Ludowego „Swojacy” z Moszczanki a także zespoły śpiewacze „Cekowianki”, „Kalina”, „Kobierzanki” i „Dąbrowianki”, zespół folklorystyczny „Piwonice”, Dziecięca Kapela Dudziarska „Swojacy” oraz Zespół Tańca Ludowego „Głogowianie”.

zdjecie

Gośćmi specjalnymi byli „Częstochowa Pipes & Drums” wykonujący utwory grane na dudach szkockich oraz „Skład Niearchaiczny” z Beskidu Żywieckiego. Miłośnicy rzemiosła ludowego mogli podziwiać wyroby ze słomy i bibuły oraz hafty i koronki prezentowane w ramach targów sztuki ludowej. Imprezą towarzyszącą był III Zlot Pojazdów Zabytkowych.

zdjecie

W loterii fantowej wygrać można było prawie dwieście cennych nagród. Wśród gości znaleźli się m.in. Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, poseł na Sejm Tomasz Ławniczak i Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak.

zdjecie

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa we współpracy z kaliskim Centrum Kultury i Sztuki, KGW i OSP z Moszczanki i Skrzebowej. Wsparcia finansowego w organizacji imprezy udzielili: Powiat Ostrowski, Gmina i Miasto Raszków oraz „Weko” Polska Sp. z o.o.

Zdjęcia: Andrzej Jarmuszczak

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 142