OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
II Festyn Rodzinny
15 czerwca 2009 roku

II Festyn Rodzinny

W piątek, 5 czerwca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim odbył się II Festyn Rodzinny pod hasłem: „Kreujemy pozytywny wizerunek rodziny” pod patronatem Włodzimierza Jędrzejaka, starosty ostrowskiego. Pod gołym niebem przy dźwiękach muzyki bawiło się wspólnie ponad 150 osób.

Festyn został zorganizowany już po raz drugi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim przy współudziale Ośrodka Polskiego Czerwonego Krzyża – Zespół Interwencji Kryzysowej w Ostrowie Wielkopolskim. Przedsięwzięcie powstało z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który corocznie obchodzony jest 30 maja oraz z okazji Dnia Dziecka.

Pomimo niesprzyjającej aury na festyn przybyli zaproszeni goście, rodziny zastępcze z powiatu ostrowskiego wraz z dziećmi, podopieczni Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny, uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim.

Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji, między innymi występ kabaretu „Bzik”, pokaz iluzjonisty „Carlosa”, przejazd kucykiem, dmuchaną zjeżdżalnię, liczne konkursy i zabawy, podczas których przygrywał zespół „Reflex”. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się tzw. „scena talentów” na której dzieci mogły zaprezentować swoje zdolności wokalno – artystyczne. Atrakcją dnia był również pokaz specjalistycznego wozu strażackiego, który został zaprezentowany przez Państwową Powiatową Straż Pożarną w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość obejrzenia motorów żużlowych, które zostały w tym celu wypożyczone dzięki życzliwości Klubu Motorowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Festyn zorganizowany był przede wszystkim z myślą o najmłodszych, którzy tego dnia tryskali energią i dobrym humorem. Na placu widoczne były szczęśliwe tańczące dzieci z kolorowo pomalowanymi twarzami, ich beztroska i szczęście udzielały się wszystkim uczestnikom spotkania.

W roku bieżącym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie spotkało się z bardzo dużą życzliwością i pomocą ofiarodawców, impreza nie odbyłaby się, gdyby nie pomoc wielu ludzi dobrej woli – twierdzi Marcin Siudziński, dyrektor PCPR w Ostrowie Wielkopolskim.

W czasie festynu zorganizowano cieszącą się dużym zainteresowaniem loterię fantową, z której dochód zostanie przeznaczony na rzecz Ośrodka Polskiego Czerwonego Krzyża – Zespół Interwencji Kryzysowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1075