OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Lazurowym Szlakiem po raz drugi!
15 czerwca 2009 roku

Lazurowym Szlakiem po raz drugi!

W niedzielę, 21 czerwca br. podczas Dni Nowych Skalmierzyc odbędzie się finał Rajdu Rowerowego „Lazurowym Szlakiem”. Dogodna trasa o długości około 30 km powiedzie urokliwymi zakątkami z Ostrowa Wielkopolskiego do Nowych Skalmierzyc. O godz. 16:00 na stadion w Nowych Skalmierzycach wjedzie „Lazurowy Peleton”. Honorowy patronat nad imprezą objął Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Rajd organizowany jest po raz drugi przez Spółdzielnię Mleczarską LAZUR w Nowych Skalmierzycach oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim. Jest to impreza podsumowująca „Powiatowe Święto Sera” - festyn, który odbył się w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim 6 czerwca. Rajd podobnie jak festyn promuje nie tylko zdrowy styl życia, rekreację ale również region i produkty regionalne. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak. Na finiszu czekają wspaniałe atrakcje m.in. Kabaret „Elita”, koncert czeskiego zespołu „ABBA DANCE”.

 

Rajd Rowerowy „Lazurowym Szlakiem” - 21 czerwca br.

godz. 12:00 - Star spod Starostwa Powiatowego

godz. 16:00 - finisz na stadionie w Nowych Skalmierzycach

Trasa nie jest trudna.

Udział bezpłatny!

Zgłoszenia do udziału w Rajdzie Rowerowym przyjmujemy do 18 czerwca br. /czwartek/ w Biurze Prasowym w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodatkowych informacji udziela Beata Klimek, Rzecznik Prasowy Powiatu (062) 73 78 476.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 495