OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Remont Bursy na start
26 lipca 2021 roku

Remont Bursy na start

To ostatnia placówka oświatowa powiatu, w której przeprowadzona zostanie termomodernizacja, jest drugim domem dla uczniów spoza powiatu.

zdjecie

W dniu 26 lipca 2021 r. odbyło się podpisanie umowy na realizację tej inwestycji. W wyniku postępowania przetargowego wykonawcą została ostrowska firma PBO.

-,,Już na tym etapie mamy powód do zadowolenia, bo rozpoczynamy termomodernizację ostatniego budynku oświatowego, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski. Cieszy także to, że na trudnym obecnie rynku usług budowalnych udało się wyłonić wykonawcę, który to zadanie zrealizuje’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Przygotowania do tego zadania trwały od lat udało się je wprowadzić do budżetu w tym roku. Całość prac pochłonie ponad 2,5 mln zł.

zdjecie

-,,Na podkreślenie zasługuje fakt, że ok. 1,3 mln zł udało się naszemu powiatowi pozyskać z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych’’ – informuje Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

     Radości z rozpoczęcia inwestycji nie kryje Dyrekcja palcówki.

-,,Cieszymy się bardzo, bo przez wiele lat czekaliśmy na rozpoczęcie się tego remontu. Wiemy już, to jest przedmiotem umowy, że będzie nowy dach, okna, elewacja, ale starosta już myśli o remontach węzłów sanitarnych wewnątrz.’’ – powiedziała Marzena Mocek, dyrektor Bursy Szkolnej.zdjecie

Jak informuje Sławomir Tyburcy z Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa, zakres prac obejmuje wymianę pokrycia dachu, montaż na nim instalacji fotowoltaicznej, wymianę okien, ocieplenie całego budynku i położenie nowych tynków.

W efekcie po zakończeniu prac zamiast szarej smutnej bryły ta część Ostrowa zyska w przestrzeni odnowiony obiekt   

Bursa Szkolna dysponuje ok. 150 miejscami noclegowymi przeznaczonymi dla młodzieży, głównie w trzyosobowych pokojach. Jest drugim domem dla uczniów, którzy wybierają ostrowskie szkoły, a pochodzą z innych powiatów czy nawet województw. Do dyspozycji młodzieży w budynku jest także biblioteka, siłownia, stołówka, pokoje do cichej nauki, trzy świetlice, kuchenki młodzieżowe oraz łazienki.

Bursa posiada także pokoje, z oddzielnym wejściem, które udostępnione były personelowi medycznemu zaangażowanemu z walkę z koronawirusem.

Jak zapowiadają przedstawiciele wykonawcy pierwsze prace budowlane powinny rozpocząć się w ciągu dwóch tygodni. Na realizację całości wykonawca ma rok od podpisania umowy.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 126