OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Święto Mieszkańców Wsi Powiatu Ostrowskiego
28 lipca 2021 roku

Święto Mieszkańców Wsi Powiatu Ostrowskiego

25 lipca br. w miejscowości Topola Wielka w gminie Przygodzice odbyło się Święto Mieszkańców Wsi Powiatu Ostrowskiego. Spotkanie było okazją do uczczenia obchodów Jubileuszu 25-lecia Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrowie Wielkopolskim.

W wydarzeniu uczestniczyli rolnicy, członkowie Izb Rolniczych, w tym byli i obecni delegaci Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrowie Wielkopolskim oraz przedstawiciele organizacji działających w środowisku wiejskim, członkinie kół gospodyń wiejskich, związków zawodowych, Kołek Rolniczych, OSP oraz sołtysi. Wśród gości byli także parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz samorządowcy z powiatu ostrowskiego.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji wielkopolskich rolników powiatu ostrowskiego i ich rodzin. Masza Święta odprawiona została w kościele parafialnym w Jankowie Przygodzkim. Następnie uroczystości przeniosły się do Topoli Wielkiej.

zdjecie

Uroczystego otwarcia spotkania dokonali Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej i zarazem Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Ostrowie Wielkopolskim Piotr Walkowski,  Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski, Wójt Gminy Przygodzice Krzysztofa Rasiak, Radny Gminy Przygodzice Narcyz Perz oraz Sołtys Topoli Wielkiej Aleksander Pietrzak.

W tym roku mija 125 lat od utworzenia Izb Rolniczych na Ziemiach Polskich oraz 25 lat od odrodzenia się samorządu rolniczego. Dla samorządu rolniczego to rok podwójnego Jubileuszu, w związku z tym Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej ustanowiło rok 2021 rokiem Wielkopolskich Rolników. Główne uroczystości Jubileuszowe odbyły się 20 czerwca w Gnieźnie, kolejne spotkania odbywają się w poszczególnych powiatach i są one wyrazem podziękowania dla byłych i obecnych delegatów Rad Powiatowych za ich zaangażowanie w działania na rzecz wielkopolskiego rolnictwa. Jak przystało na jubileuszowe spotkanie były podziękowanie, życzenia oraz tort.

zdjecie

Spotkanie było także okazją do wręczenia odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”. Na wniosek Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał odznakę honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa” Panu Krzysztofowi Niklewiczowi Delegatowi Rady Powiatowej WIR w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2015 – 2019, mieszkańcowi Topoli Wielkiej.

Uczestnicy spotkania obdarowani zostali publikacją pt. Stulecie Wielkopolskiej Izby Rolniczej jako organizacji samorządu gospodarczego, autorstwa związanego z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Roberta Kmieciaka. Opracowanie zawiera analizę działalności Izby począwszy od jej powstawania w czasach pruskich, poprzez główny okres rozwoju w okresie II Rzeczpospolitej aż do ostatnich 25 lat działalności na podstawie ustawy z 1995 roku. Publikacja została przekazana jako wyraz podziękowania za 25 lat współpracy z samorządem rolniczym.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagrody laureatce konkursu „Od zapustów do Zielonych Światek” Pani Annie Stodolnej z Wtórku. Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW zorganizowała konkurs kulinarny na tradycyjne potrawy przygotowywane w wielkopolskich domach począwszy od zapustów, po Święta Wielkanocne i Zielone Świątki. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród miało miejsce 20 czerwca w Gnieźnie, jednakże Pani Anna nie mogła uczestniczyć w tym spotkaniu, stąd też nagrodę odebrała w Topoli Wielkiej.

zdjecie

Święto Mieszkańców Wsi Powiatu Ostrowskiego połączone było z realizacją zadania pn. Kaczka na talerzu, które ma na celu promocję spożycia mięsa kaczego. W zawiązku z tym, na uczestników spotkania czekały degustacje potraw z kaczki, pokazy kulinarne, porady dietetyczne oraz atrakcje dla najmłodszych z kaczką w tle. W ramach Kaczki na talerzu odbył się także konkurs kulinarny „Na najsmaczniejszą potrawę z kaczki”. Laureatami konkursu zostali: Koło Gospodyń Wiejskich w Topoli Wielkiej, Stowarzyszenie KLAR Kawcze Lokalnie Aktywnie Razem, Koło Gospodyń Wiejskich w Żółkowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek. Zadanie „Kaczka na talerzu sfinansowane zostało z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

zdjecie

Kolejną atrakcją wydarzenia w Topoli Wielkiej był Turniej Zrywania Kaczora realizowany w ramach operacji Rekreacja konna tradycja i współczesność finansowanej z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

zdjecie

Zawody rozegrane zostały w czterech kategoriach:

kuce o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego Piotra Walkowskiego - zwyciężył Antoni Bednarek

konie małe o puchar Radnego Rady Gminy Przygodzice Narcyza Perza - zwyciężyła Klara Horak

konie duże młodzież od 15 do 18 lat o puchar Wójta Gminy Przygodzice Krzysztofa Rasiaka - zwyciężył Hubert Gloc

senior o Puchar Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego - Królem Zrywania Kaczora został Karol Królak a Wicekrólem Marcin Kątny.

Rozegrana została także Wielka gonitwa o puchar Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, którą pewnie wygrała Angelika Gruszczyńska. Drugie miejsce zajął Robert Bednarek a trzecie Klara Horak. W ramach operacji Rekreacja konna tradycja i współczesność zorganizowany został również punkt informacyjny dotyczący agroturystyki i pozarolniczej działalności w ramach gospodarstw rolnych.

Informacje i foto za www.wir.org.pl

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 182