OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Drogi wciąż najważniejsze
29 lipca 2021 roku

Drogi wciąż najważniejsze

Ponad czterdzieści zadań drogowych zrealizuje w tym roku Powiat Ostrowski na swoich drogach. Drogownictwo wciąż pozostaje priorytetem w wydatkach budżetowych. Póki co na ten cel przeznaczone zostaną ok. 22 miliony złotych.

Wiele z zadań nich już się zakończyło, inne są na etapie realizacji i przygotowaniu.

zdjecie

Droga w Chruszczynach to cześć dawnego traktu cukrowego, ktrym transportowano buraki do cukrowni w Zdunach.

W dniu 28 lipca 2021 roku odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi w na zakończonej modernizacji drogi w Chruszczynach. To realizowane w etapach zadanie kosztowało łącznie ok. 1,3 mln zł. z czego 1,1 mln pochodziło ze środków powiatu, a 200 tys. dołożyła Gmina Ostrów.

zdjecie

Symboliczne przecięcie wstęgi 

-,,Dziś mieszkańcy mają powód do zadowolenia, bo przebiegająca przez całą miejscowość nowa jezdnia ma odpowiedni standard, który przekłada się na bezpieczeństwo użytkowników. Zyskano także dobre połączenie drogowe z sąsiednim powiatem’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

Zmodernizowane ok. 4,5 km drogi w Chruszczynach stanowi dobre połączenie do Sulmierzyc oraz Zdun. W przeszłości droga ta została wybudowana jako element traktu cukrowego. Tędy bowiem biegł jeden z głównych szlaków transportu buraków do cukrowni w Zdunach.

zdjecie

Od lewej Piotr Walkowski, Roman Pacholczyk, Paweł Rajski, Damian Grądzielewski, Józef Wajs.

Na otwarciu w Chruszczynach obecni byli także Starosta Paweł Rajski, Wójt Gminy Piotr Kuroszczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Walkowski oraz radni powiatowi Damian Grądzielewski i Józef Wajs, a także radny z Gminy Ostrów, sołtys oraz przedstawiciele Rady sołeckiej Chruszczyn.

-,,Cieszy każda inwestycja, która poprawia warunki życia mieszkańców, ale także to, że radni potrafią zgodnie współpracować w wyborze i realizacji zadań drogowych we wszystkich gminach Powiatu Ostrowskiego’’ – powiedział Piotr Walkowski.

zdjecie

Droga przebiega przez malwonicze lasy.

Zakończyła się także modernizacja ul. Raszkowskiej w Odolanowie.

zdjecie

-,,To ostatnie ogniwo wielkiego projektu inwestycyjnego czyli drogi biegnącej przez Kaczory aż do Wierzbna, którą oddaliśmy do użytku w ubiegłym roku. Teraz udało się zrealizować brakujących odcinek znajdujący się już w graniach miasta Odolanowa. Powstała nie tylko nowa jezdnia, ale również chodniki’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

W sumie zmodernizowano drogę na odcinku 650 m za kwotę ok. 700 tys. zł. Realizacja tego zadania odbyła się we współpracy z władzami Gminy Odolanów.

Prace trwają także na ul. Wodnej w Jankowie Przygodzkim. To popularna droga zwłaszcza wśród cyklistów podziwiających z perspektywy roweru uroku Doliny Baryczy.

zdjecie

-,,Dwa lata temu zrealizowaliśmy ciąg pieszo rowerowy w kierunku Trzcielin. Było to zadanie za ok. pół miliona, ale kwotę 300 tys. udało się pozyskać z programu „Ryby’’. Obecne zadanie kosztować będzie ok. 620 tys. zł, z czego 450 to środki z budżetu naszego powiatu, a 200 tys. zł dołożyła Gmina Przygodzice’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

zdjecie

Na odcinku ok. 1,5 km położna zostanie nowa nakładka asfaltowa.

Zakończyła się też przebudowa drogi z Moszczanki w kierunku Bieganina.

-,,To kontynuacja zadań drogowych realizowanych przez nasz powiat w tym rejonie. W przeszłości zrealizowaliśmy zadania w samej Moszczance, Bieganinie i w ub. roku w Grudzielcu. Teraz w miejscu wąskiej i zniszczonej drogi położny został asfalt łączący te miejscowości’’ – powiedział P. Rajski.

zdjecie

Zadanie pochłonęło ok. 700 tys. zł i było sfinansowane w całości z budżetu powiatu.

Kończy się także remont na jednej z największych inwestycji, budowa drogi z Łąkocin do Jankowa Zaleśnego. Gotowa jest już ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż, a do położenia pozostała ostatnia, tzw. ścieralna warstwa asfaltu. W sumie będzie to 6 km nowej drogi oraz ścieżki rowerowej.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 149