OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczniowie techników z lepszym startem w przyszłość
3 sierpnia 2021 roku

Uczniowie techników z lepszym startem w przyszłość

W Zespole Szkół Technicznych podsumowano pierwszą część projektu „Be INN – kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje’’, który dotyczył specjalistycznych kursów i szkoleń dla uczniów.

Dzięki projektowi realizowanemu przez Powiat Ostrowski Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim został doposażony w nowoczesny sprzęt pozwalający na przeprowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń. Placówka wzbogaciła swoje zaplecze techniczne o nowoczesną spawarkę światłowodową, oprogramowanie EPLAN, 20 stanowisk komputerowych oraz skaner 3D.

Jednak głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów tak, aby zwiększyć ich szanse na zdobycie lepszej pracy. Dzięki doposażeniu pracowni uczniowie mieli okazję odbyć szkolenia i kursy z zakresu: spawania światłowodów, wykorzystania multimodalnych sieci sensorycznych niskich mocy, zarządzania projektami automatyki (EPLAN), budownictwa pasywnego z elementami ekotechnologii czy zastosowania skanowania 3D w inżynierii odwrotnej.

zdjecie

Do 28 czerwca 2021 roku udało się przeprowadzić dla uczniów w ZST szkolenie z zakresu spawania światłowodów, kurs budownictwa pasywnego z elementami ekotechnologii oraz szkolenie z modelowania 3D. Razem udział w nich wzięło 40 uczniów. Po odbyciu szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające ich kompetencje i wiedzę w tym zakresie. Ponadto wsparciem objęta została 5-osobowa grupa nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy zostali przeszkoleni w zakresie multimodalnych sieci sensorycznych.

Projekt ma charakter kompleksowy, dlatego uczniowie swoja wiedzę będą mogli wykorzystać ją w praktyce, podczas płatnych staży zawodowych realizowanych u wybranych przez nich pracodawców. Z tej formy wsparcia skorzysta aż 53 uczniów ZST.

Dotychczas przekazane wsparcie w projekcie na rzecz ZST wyniosło blisko 245 tys. złotych. Całkowita wartość projektu to 1 842 418,26 zł, z czego 90% zostało pozyskane przez Powiat Ostrowski w formie dotacji. Zadanie realizowane będzie do 31 sierpnia 2022 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.

zdjecie

Odwiedzin: 73