OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
W Odolanowie „Lato z Seniorem”
3 sierpnia 2021 roku

W Odolanowie „Lato z Seniorem”

„Lato z Seniorem” pod takim tytułem odbyło się  31 lipca br. pierwszy raz w tym roku spotkanie odolanowskich seniorów zrzeszonych w Kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Odolanowie.

Miejscem spotkania było „Wesołe Podwórko” przy odolanowskim Domu Kultury, na które przybyło ponad 150 osób. Tradycyjnym zwyczajem uroczystość rozpoczęto hymnem emerytów. Krystyna Pietrzak w kolorowym stroju lata zarecytowała wierszyk pod tytułem „Za co kocham lato”.

Słowa pełne uznania i życzeń dla odolanowskich seniorów i emerytów skierowali zaproszeni goście: Senator RP Ewa Matecka, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Burmistrz Miasta i Gminy Odolanów Marian Janicki. Swą obecnością zaszczycili również Jerzy Waliduda przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Ostrowie Wlkp., Wojciech Słodkiewicz dyrektor Miejsko -Gminnego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłośc” w Odolanowie, Eugeniusz Jakubiak miejscowy radny i przewodniczący Osiedla im. Wojska Polskiego, Henryk Sztukowski prezes Akcji Katolickiej,  Danuta Dybol przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Elżbieta Tomczak sołtys wsi Tarchały Wielkie, Barbara Pawlicka –Pestka - członek zarządu rejonowego. Wśród uczestników była spora grupa osób z Dziennego Domu Senior+.

zdjecie

Ważnym punktem spotkania było wręczenie odznak, dyplomów, podziękowań za aktywną działalność w związku emerytów. Złote Odznaki PZERiI otrzymali:  Grażyna Ratajek, Danuta Geisler, Krzysztof Kowalski i pośmiertnie Helena Musiałowska. Listami podziękowań zostały wyróżnione: Barbara Łyczywek, Danuta Wojciechowska, Zofia Kowalska, Janina Maciejewska. Tradycją w związku jest uhonorowanie 80-cio latków i zaszczytu tego doczekali się: Zbigniew Drwal, Bolesław Nych, Józef Karwik, Jan Rakuła.

W części artystycznej z dwu godzinnym repertuarem wystąpił Jacek Silski ze Śląskich Szlagierów, który rozbawił publiczność swymi utworami. Była też loteria z nagrodami, między innymi z odolanowską kawą „Woseba” czy grafikami prac malarskich ostrowskich malarzy ufundowane przez Pawła Rajskiego Starostę Ostrowskiego.

zdjecie

Przewodniczący Koła Józef Wajs zapowiedział, że impreza „Lato z Seniorem” zapisze się na trwałe w kalendarzu imprez związku. Poinformował również o przygotowaniach do wyjazdu na wypoczynek nad morzem. Burmistrz Marian Janicki oraz przewodniczący Józef Wajs apelowali do uczestników spotkania o wzięcie udziału w szczepieniu przeciwko Covid 19, które odbędzie się w dniach 4 i 7 sierpnia w Odolanowie.

Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez piekarnie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Odolanowie.

Odwiedzin: 154