OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Łatwiejsza rehabilitacja
16 czerwca 2009 roku

Łatwiejsza rehabilitacja

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie wzbogacił się o nowy sprzęt rehabilitacyjny. Te dodatkowe, nowoczesne urządzenia bardzo się nam przydadzą w prowadzeniu terapii u naszych mieszkańców – mówi dyrektor Katarzyna Modrzyńska.

DPS przy ulicy Partyzanckiej przeznaczony jest dla ludzi przewlekle, somatycznie chorych. Obecnie w Domu mieszka 65 osób. Pensjonariusze to osoby wymagające całodobowej opieki, niepełnosprawne, z różnymi schorzeniami takimi jak: choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, stany po udarach i amputacjach kończyn.

Aby polepszyć jakość życia naszych mieszkańców zakupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny. Łączna kwota przeznaczona na jego zakup wyniosła ponad 30 tyś. złotych. Udało się to dzięki wsparciu Powiatu Ostrowskiego oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wybierając urządzenia do rehabilitacji kierowaliśmy się przede wszystkim specyfiką naszego Domu oraz schorzeniami, które najczęściej występują u naszych pensjonariuszy. Stąd zakup podnośnika do transportu osób niepełnosprawnych, aparatów do laseroterapii czy stołu rehabilitacyjnego – wyjaśnia dyrektor Katarzyna Modrzyńska.

Dzięki podnośnikowi sufitowemu kąpiel pensjonariusza z ograniczoną sprawnością ruchową nie stanowi już większego problemu. Podnośnik wykorzystywany jest także podczas zabiegów w wannie do kąpieli wirowych. Mieszkańcy chętnie poddają się tym właśnie zabiegom, gdyż zwalczają one stany zapalne i działają przeciwbólowo.

Pozytywne efekty terapeutyczne, przeciwzapalne i przeciwbólowe uzyskuje się za pomocą aparatu do ultradźwięków i laseroterapii. Zabiegi te znajdują zastosowanie w leczeniu wielu zaburzeń takich jak schorzenia stawów, kręgosłupa czy chorobach układu nerwowego.

Dom Pomocy Społecznej wzbogacił się również zakupił również o nowoczesny stół rehabilitacyjny z elektrycznie regulowaną wysokością leżyska. Szybka regulacja ułatwia pracę nie tylko fizjoterapeucie, ale przede wszystkim pomaga samemu pacjentowi. Stół służy do wykonywania masaży oraz ćwiczeń, które znajdują szczególne zastosowanie w usprawnianiu schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 503