OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Interna B do remontu
24 sierpnia 2021 roku

Interna B do remontu

Odział „B’’ ostrowskiej interny ostrowskiego szpitala będzie kolejnym, który zostanie wyremontowany. Na ten cel placówka otrzymała dofinansowanie z rezerwy Premiera.

W dniu 23 sierpnia 2021 r. na starym oddziale neurologicznym podpisana została umowa, na mocy której ze środków rządowym przeznaczonych zostanie 2,4 mln na remont interny. Podczas tej uroczystości przekazano także promesę  na zakup nowoczesnej karetki wraz z wyposażeniem na ponad 580 tys. zł.

Miejsce podpisania dokumentów miało równie symboliczny przekaz. Ze względów pogodowych zorganizowano bowiem uroczystość w starym oddziale neurologicznym.

zdjecie

zdjecie

–,,Do niedawna jeszcze tak wyglądały oddziały ostrowskiego szpitala i na tamte czasy było to rozwiązanie nowoczesne. Zmieniają się czasy i zmienia się nasz szpital. Remont Interny B to długo wyczekiwana inwestycja. W stosunku do kilkunastu oddziałów udało się już to marzenie inwestycyjne spełnić i jesteśmy dumni zarówno samych efektów, jak i tego gdy ludzie są zaskoczeni, że tak może wyglądać szpital powiatowy – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski. -,,Dziękuję parlamentarzystom, przedstawicielom rządu, za wsparcie, za to że pieniądze do nas wracają w tej formie. Co ważne, do tych środków, finansowych dokładają się zgodnie nasi radni za co również składam podziękowania na ręce Przewodniczącego Piotra Walkowskiego.

zdjecie

Obecny podczas uroczystości poseł Tomasz Ławniczak, były wicestarosta ostrowski przypominał początki restrukturyzacji w ostrowskim szpitala. ,,– Dziś, po latach pracy to jeden z wizerunkowych szpitali powiatowych w kraju i placówka nie anonimowa nawet w ministerstwie zdrowia. Po 2015 zmieniło się to, że doszły do znaczące środki rządowe na inwestycje. Cieszę się, że kolejne środki spływają i szpital się będzie się unowocześniał’’- powiedział poseł.

zdjecie

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński podkreślił z kolei dobrą współpracę pomiędzy rządem a samorządem w kwestii zwalczania koronawirusa. Zwrócił także uwagę, że ostrowski szpital był jednym z najważniejszych ogniw w południowej Wielkopolsce w walce z epidemią. A nowa karetka, która zakupiona zostanie z funduszy rzędowych poprawi szybki dostęp do lecznicy.

zdjecie

Wzmocnienie floty karetek z pewnością się przyda. Bo tylko jedna z nich, która była pierwszym w Wielkopolsce wyjazdowym zespołem wymazowym pokonała ponad 160 tys. km przez kilkanaście miesięcy – wyjaśniał dyrektor szpitala w Ostrowa Dariusz Bierła, a bezpośrednio w walkę z covidem m.in. w transport pacjentów zaangażowane były także innej pojazdy.

zdjecie

Obecna na uroczystości minister rodziny Marlena Maląg podkreślała z kolei w swoim wystąpieniu, że zdrowie jest jednym z priorytetów rządu i w najbliższym czasie ze środków budżetowych przeznaczone zostaną znaczne środki na inwestycje szpitalne.

W uroczystości wzięli także m.in. udział; Poseł Katarzyna Sójka, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Walkowski wraz z radnymi powiatowymi, Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski oraz Piotr Matyjaszczyk kierownik Oddziału Interny B.   

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 113