OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowo powołani dyrektorzy i mianowani nauczyciele
25 sierpnia 2021 roku

Nowo powołani dyrektorzy i mianowani nauczyciele

Marek Śmiłowicz – wieloletni nauczyciel, został powołany dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.  

zdjecie

W wyniku przeprowadzonych postępowań powołani na dyrektorów kolejnej kadencji zostali: Magdalena Wojtasz- dyrektor ZST, Beata Matuszczak - dyrektor ZSE, Małgorzata Jędroch -  dyrektor IV LO, Pan Robert Matuszewski - dyrektor ZSM.  

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

- „Bardzo się cieszę, że mogę wręczyć powołania na stanowiska dyrektorów w poszczególnych powiatowych szkołach. Życzę, by te placówki, które dziś Wam powierzam, były tak dobrze zarządzane, jak proponowaliście i jak czyniliście to do tej pory”- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Ponadto nauczyciele powiatowych placówek, którzy zdali egzamin i odbyli ponad 2 letni staż zawodowy, otrzymali dziś awans na stopień nauczyciela mianowanego.

zdjecie

- „Serdecznie wszystkim gratuluję pomyślnego przejścia przez formalne postępowanie”- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

zdjecie

Starosta Ostrowski Paweł Rajski 25 sierpnia 2021 r. w obecności Rafała Lucińskiego dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego wręczył akty mianowania poszczególnym nauczycielom. Odebrali je :  Ewelina Żymełka - ZSB-E,  Angelika Kolińska - ZSP CKU Przygodzice, Andrzej Sobczak - ZSP CKU Przygodzice, Dariusz Sosiński - ZSP CKU Przygodzice, Joanna Kupczyk-Hanowska – ZSE, Patrycja Pacyna-Matuszczak – ZSS,  Katarzyna Bielawska – MDK,  Jakub Godziszewski – MDK.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 589