OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Raszkowska wieńczy dzieło
26 sierpnia 2021 roku

Raszkowska wieńczy dzieło

W dniu 25 sierpnia 2021 r. oddano oficjalnie do użytku wyremontowany odcinek ul. Raszkowskiej w Odolanowie wchodzący w skład sieci dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy.

Koniec wieńczy dzieło. Oddany oficjalnie do użytku odcinek drogi był bowiem ostatnim ogniwem wyremontowanej w latach poprzednich drogi powiatowej Kaczory – Baby – Wierzbno. Powstała nowa nawierzchnia wraz ze ścieżką rowerową od ponad roku służy już użytkownikom ruchu.

-,,W tym roku udało się znaleźć środki i zrealizować brakujący odcinek drogi znajdujący się już w graniach miasta Odolanowa. Powstała nie tylko nowa jezdnia, ale również chodniki. To zadanie, o które zabiegali radni Rafał Walkow i Józef Wajs, ale również człowiek, którego już z nami nie ma śp. Grzegorz Finke. Dziękuję także władzom Odolanowa za wsparcie finansowe tej inwestycji’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Znajdujący się w granicach miasta wyremontowany odcinek to bardzo ruchliwy fragment drogi, także ze względu na znajdujący się w pobliży cmentarz. W sumie nowa nawierzchnia jezdni położona została na odcinku 650 m. Całość kosztowała ok. 700 tys. zł. Z tego ok. 400 tys. zł pochodziło ze środków budżetu powiatu, a kwotą ok. 300 tys. zł dofinansowała zadanie Gmina Odolanów.

Burmistrz Odolanowa Marian Janicki zwrócił uwagę, że zadanie to został przyjęte z zadowoleniem przez mieszkańców. -„Po raz pierwszy nie darzyło mi się, żeby ktokolwiek wyraził się negatywnie o oddawanej inwestycji. Nasza współpraca, gminy i powiatu przynosi wymierne efekty, budujemy w zgodzie i nie mamy rozbieżnych stanowisk. Jeśli uda się nam dokończyć, to co zaplanowaliśmy w tej kadencji będzie można powiedzieć, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty’’ – powiedział Marian Janicki.

zdjecie

zdjecie

-,,Realizacja tego zadania cieszy, bo jeszcze na początku roku nie było pewności czy uda się je zrealizować. Droga była w bardzo złym stanie, a widać jak duży jest tutaj ruch pojazdów. Jako powiat przekroczyliśmy już poziom ponad 20 mln zł wydatkowanych z budżetu na drogi. Jeśli ten poziom utrzymamy to myślę, że wszyscy będziemy zadowoleni’’ – powiedział Roman Pacholczyk, wicestarosta Ostrowski.

zdjecieul. Raszkowska przed remontem

* FB_IMG_1625663052072

Podczas uroczystości kilkakrotnie dziękowano i podkreślano zaangażowanie wykonawcy i jakość prac. Słowa te padły zarówno ze strony samorządowców, Dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg jak i miejscowego proboszcza, ks. prałata Dariusza Smolnika, który zakończoną inwestycję poświęcił.   

zdjecie

zdjecie

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 74