OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej
26 sierpnia 2021 roku

Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W środę, 1 września jak co roku odbędą się obchody rocznicy wybuchu drugiej wojny wojny światowej. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną uroczystości będą jednak miały, podobnie jak przed rokiem, ograniczony program.

Uroczystości związane z obchodami 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbędą się w środę, 1 września 2021 roku w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Bema i na terenie tamtejszego cmentarza.

Uroczysta msza święta w intencji ofiar wojennej zawieruchy rozpocznie się o godz. 10:00. Po mszy w kwaterze żołnierzy 60. Pułku Piechoty na tamtejszym cmentarzu nastąpi złożenie kwiatów i zniczy przez przedstawicieli związków kombatanckich oraz władze parlamentarne i samorządowe.

zdjecie

PROGRAM UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW 82. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ. ŚRODA, 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU:

Godz. 1000 – uroczysta msza święta w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Bema.

Godz. 1045 – złożenie kwiatów w miejscu pamięci przy ul. Bema.

Odwiedzin: 133