OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Obchody 82. rocznicy wybuchu wojny
2 września 2021 roku

Obchody 82. rocznicy wybuchu wojny

W środę, 1 września 2021 r. oddano hołd walczącym o wolność i pomordowanym podczas II Wojny Światowej W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego, reprezentanci Parlamentarzystów RP, służby mundurowe, organizacje kombatanckie i harcerze.

Uroczystości upamiętniające rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyły się w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela i na cmentarzu przy ul. Bema.

Głównym punktem obchodów była Msza Święta w intencji ojczyzny. Mszy Świętej przewodniczył ks. Prałat Sławomir Grześniak.

-„W historii świata wszystkie totalitaryzmy, które próbowały zawładnąć nad człowiekiem tak bardzo bały się Kościoła – bo niesie on doświadczenie wolności” – powiedział ks. prałat.

Po Mszy Świętej na cmentarzu przy kwaterze żołnierzy 60 Pułku Piechoty okolicznościową mowę wygłosiła Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Beata Klimek.

-„Zatem nie zapominajmy ale pamiętajmy – niech będzie to wyrazem naszej wdzięczności wobec tych wszystkich którzy przed wieloma laty walczyli o Polskę – za to abyśmy nadal mogli być dzisiaj Polakami, rozmawiać w naszym języku, mieszkać z bliskimi, spotykać się ze znajomymi, z przyjaciółmi, mieszkać, pracować i przebywać tam, gdzie tego chcemy, a przede wszystkim nie obawiać się o własne życie” – mówiła Prezydent.

zdjecie

Następnie głos zabrał Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

„To co dzieje się wokół nas napawa niepokojem. Te wszystkie wojny, wojenki budzą lęk. A jednak pragniemy pokoju. Może warto pomyśleć o tym, żeby ten pokój budować tutaj, wokół siebie” – powiedział Starosta Paweł Rajski.

zdjecie

Następnie Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk odczytał list napisany przez Minister Rodziny i Polityki Rodzinnej Marlenę Maląg. W odczytanym liście pani Minister wyraziła uznanie dla bohaterów podkreślając ich wkład i zaangażowanie w obronie ojczyzny w czasie wojny.

zdjecie

Na koniec wszyscy obecni na uroczystości złożyli wieńce w kwaterze żołnierzy 60 Pułku Piechoty.  

zdjecie

zdjecie

Magdalena Sroczyńska

Odwiedzin: 111