OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowy (stary) dyrektor
16 czerwca 2009 roku

Nowy (stary) dyrektor

Zarząd Powiatu Ostrowskiego na posiedzeniu w dniu 15 czerwca powierzył Izabeli Bothur funkcję dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego. Oznacza to, że pani dyrektor będzie kontynuować swoją pracę na tym stanowisku do 2014 roku.

Zarząd Powiatu uchwałę o powierzeniu stanowiska dyrektora szkoły pani Izabeli Bothur, podjął jednogłośnie. Nowa, 5-letnia kadencja rozpocznie się 1 września 2009 roku, a zakończy 31 sierpnia 2014.

Mam nadzieję, że szkoła będzie prowadzona na tak wysokim poziomie jak dotychczas, a może nawet lepiej, bo znając profesjonalizm pani Bothur i jej współpracowników, II liceum nie poprzestanie na dotychczasowych osiągnięciach. Serdecznie gratuluję wyboru, życzę determinacji w realizacji kolejnych, ambitnych planów oraz dalszych, wspaniałych sukcesów - mówi Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Izabela Bothur nie kryła satysfakcji i radości z faktu powierzenia jej stanowiska dyrektora na kolejną kadencję.

Bardzo serdecznie dziękuję Zarządowi, że po raz kolejny zostałam obdarzona zaufaniem. Dwukrotnie już stawałam do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. Dlatego fakt, że tym razem Zarząd powierzył mi to stanowisko bez procedury konkursowej jest dla mnie powodem do wielkiej, zawodowej satysfakcji. Bardzo się cieszę, że to co rozpoczęłam będę mogła nadal kontynuować w następnej kadencji. Przede mną duże wyzwanie jakim jest zmiana podstawy programowej czy konstruowanie nowych arkuszy organizacyjnych szkoły. Cieszę się, że mogę ze spokojem przystąpić do nowych zadań, które mam nadzieje ukończyć z sukcesem - podkreśla Izabela Bothur, dyrektor II LO w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 653