OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nauczyciele szkolą się w Irlandii
15 września 2021 roku

Nauczyciele szkolą się w Irlandii

W poniedziałek 13 września 2021 roku, 12 nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych z Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Usługowych z Ostrowa Wielkopolskiego rozpoczęło uczestnictwo w kursie poświęconym zwalczaniu zjawiska wagarowania, w irlandzkiej placówce edukacyjnej w Dublinie.

zdjecie

Doskonalenie zawodowe oraz językowe pierwszej 12-sto osobowej grupy (z trzech planowanych), jest możliwe dzięki projektowi pn.: „Zwalczanie i zapobieganie wagarowaniu wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego” realizowanemu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pobyt 36 nauczycieli obu szkół zawodowych w Irlandii to efekt współpracy pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych ze Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół Usługowych i Zespołu Szkół Technicznych. Powiat Ostrowski, jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych realizuje od lat profesjonalne doskonalenie zawodowe kadry, w tym także w wymiarze międzynarodowym. Wieloletnie doświadczenie pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i nauczycieli szkół ponadpodstawowych pozwoliło wypracować sprawdzony model zarządzania działalnością międzynarodową Powiatu Ostrowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych. Powiat od wielu lat aktywnie realizuje działania międzynarodowe o charakterze edukacyjnym.

zdjecie

Organizacja współpracy projektowej i podział obowiązków pomiędzy szkołami a Wydziałem Rozwoju Powiatu, może być uznany za dobrą praktykę.
Efekty realizowanego projektu, a tym samym współpracy międzynarodowej, to wiedza praktyczna o metodach postępowania wobec zjawiska wagarów, wzrost własnych kompetencji językowych i zwiększenie motywacji do uczenia się przez całe życie, większa wrażliwość na różnorodność społeczną, nabycie umiejętności efektywnej współpracy w grupie oraz rozwój osobisty.

Doskonalenie grona pedagogicznego w zagranicznych instytucjach partnerskich jest okazją do zdobycia doświadczenia i kompetencji, które będą wykorzystywane w kolejnych latach pracy.


Znaczącym efektem dzielności międzynarodowej Powiatu Ostrowskiego i podległych mu placówek jest wzrost jakości pracy szkoły, otwarcie na innowacyjne metody nauczania i jego uatrakcyjnienie.

zdjecie

Odwiedzin: 260