OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Chcą przenieść do Ostrowa dobre praktyki
17 września 2021 roku

Chcą przenieść do Ostrowa dobre praktyki

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią nareszcie udało się sfinalizować wyjazd dwóch ostatnich grup nauczycieli Zespołu szkół Specjalnych. Przeszkolone pod względem językowym, dobrze przygotowane merytorycznie uczestniczki pojechały do Schleusingen w pięknej Turyngii.

zdjecie

Szkolenia odbywają się w placówkach REHA - Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald (REHA); to nowoczesna, specjalistyczna placówka oferująca szeroki wachlarz usług socjalnych dla osób niepełnosprawnych, w tym również intelektualnie. Jej główne hasło brzmi: zawodowa i socjalna rehabilitacja. Główne obszary działalności REHA, to:

- obszar Mieszkanie/życie – czyli oferta dla osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży, dorosłych), również intelektualnie, zapewniająca im życie i mieszkanie w jednej z 6 placówek „domach”, które mają za zadanie wspierać ich w samodzielnym życiu, ułatwiać usamodzielnianie się;

zdjecie

- obszar Jakość w żywieniu – usługa cateringowa zgodna z zaleceniami dietetyków cechująca się znakiem jakości RAL;

- obszar Nauka – pod którym kryje się Państwowa Szkoła Specjalna Lindenschule, która aktualnie pod swoją opieką posiada 40 niepełnosprawnych uczniów, którzy uczą się oraz rozwijają umysłowo pod okiem specjalistów – pedagogów specjalnych;

- obszar Kształcenie / trenowanie – po pierwsze, orientacja zawodowa osób niepełnosprawnych psychicznie, głównie młodzieży pod okiem specjalistów i przy wsparciu Urzędu Pracy; po drugie, kształcenie zawodowe w wybranych zawodach osób niepełnosprawnych psychicznie; po trzecie, usługi doradców zawodowych dla osób niepełnosprawnych z różnymi upośledzeniami, polegające na doradztwie, wprowadzaniu i towarzyszeniu im w życiu zawodowym;

zdjecie

- obszar Praca / wsparcie – czyli warsztaty, dzięki którym niepełnosprawni (również umysłowo) mogą rozwijać się zawodowo pod stałą i troskliwą opieką specjalistów.

- Centrum Wsparcia DOMINO – czyli specjalna placówka dla młodzieży i dorosłych z ciężkim upośledzeniem, którzy dzięki warsztatom dla osób niepełnosprawnych, częściowo się uczą, a częściowo kształcą zawodowo, przy nieodzownym wsparciu indywidualnych asystentów.

zdjecie

Nauczycielki ZSS Ostrów będą miały okazje poznać wszystkie te obszary, a po powrocie podzielić się zdobytymi doświadczeniami koleżankami i kolegami oraz wdrażać nowopoznane metody pracy z osobami niepełnosprawnymi.

W dniu 15 września, po szkoleniu grupa uczestniczek programu PO WER – nauczycielek z Zespołu szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim spotkała się z przedstawicielami dyrekcji Fundacji REHA. W spotkaniu wziął udział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

zdjecie

ieniu odbytych dotychczas szkoleń pan Kai Michaelis – dyrektor Fundacji REHA wspólnie ze Starostą Ostrowskim wręczyli uczestniczkom certyfikaty potwierdzajace udział w projekcie.

zdjecie

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 156