OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Samorządy potrzebują wsparcia
21 września 2021 roku

Samorządy potrzebują wsparcia

Miejskie i powiatowe inwestycje finansowane z funduszy unijnych były przedmiotem wizytacji parlamentarzystów z Sejmowej Komisji ds. wykorzystania środków unijnych.

Współgospodarzem wizyty byli Prezydent Ostrowa i Starosta Ostrowski. Inicjatorem przyjazdu parlamentarzystów w dniu 20 września 2021 r. był z kolei poseł Andrzej Grzyb. Jak powiedział na spotkaniu z dziennikarzami, powodów co do wyboru miejsca było kilka.

zdjecie

- „Chcieliśmy członkom komisji (pochodzącym z różnych regionów Polski – przyp. JG) pokazać funkcjonowanie aglomeracji, w skład której nie wchodzi stolica regionu. Po drugie zaprezentować funkcjonujące rozwiązani dotyczące elektromobilności transportu. Naszą intencją było także pokazanie, jak miasta średniej wielkości i powiaty mogą być miejscem, w których są lokalizowane centra usług społecznych’’ – powiedział A. Grzyb.

zdjecie

Podczas kilkugodzinnej wizyty gościom zaprezentowano zadania współfinasowane ze środków unijnych. Strona miejska zaprezentowała, m.in. zrewitalizowane obszary i program elektromobilności. Samorząd powiatowy wybrał dwa największe i centrotwórcze projekty Wielkopolskie Centrum Oparzeń w ostrowskim szpitalu oraz Centrum kształcenia Praktycznego.

Przez lata Powiat Ostrowski pozyskał prawie 150 mln zł na różnorodne przedsięwzięcia i projekty.

zdjecie

-,,Ze względów czasowych pokazaliśmy spektakularne inwestycje, które najłatwiej zauważyć. Jednak jako powiat jesteśmy liderem w pozyskiwaniu tzw. środków miękkich na staże, wymiany i praktyki dla uczniów i nauczycieli. Przez lata zebrała się kwota ok. 13 mln, które zainwestowane zostały w naszych mieszkańców. Kursy spawalnicze, skanowania 3D czy inne, oznaczają w komercyjnych realiach wydatek ok. 6-7 tys. zł, u nas uczniowie mają je za darmo. Kończąc szkołę mają dodatkowe poszukiwane na rynku umiejętności.’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Samorządowcy dzielili się z parlamentarzystami pomysłami, które chcieliby realizować z kolejnych programów unijnych zwłaszcza na progu nowej perspektywy. Ci drudzy wskazywali na specyfikę i trudności, które mogą się pojawić m.in. z tego powodu, że Wielkopolska otrzyma mniej środków tylko dlatego, że rozwija się szybciej niż inne regiony, ale także z powodu zmiany priorytetów w nowej perspektywie budżetowej.

zdjecie

-,,Ważne żeby małe miejscowości mogły funkcjonować niezależnie od centralnych źródeł. Są oczywiście wielkie inwestycje, których sam samorząd miejski czy powiatowy nie udźwignie. Istotne jest jednak, aby centralne projekty nie przytłoczyły tych lokalnych. Dlatego samorządy trzeba wspierać wciąż o nie walczyć’’ – powiedział poseł Tadeusz Zwiefka.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 171