OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Spotkanie z pisarzem
29 września 2021 roku

Spotkanie z pisarzem

Wybitny polski pisarz, autor bestsellerowej książki Madame, jedna z najciekawszych osobowości polskiej kultury współczesnej Antoni Libera przyjedzie do Ostrowa. Spotkanie autorskie zaplanowano na 15 października 2021 r.

zdjecie

Okazją do spotkania jest wydana przez Instytut Literatury w Krakowie monografia twórczości A. Libery „W cieniu marnego czasu”, której autorem jest ostrowianka dr Małgorzata Juda-Mieloch.

zdjecie

-,,Biogram Antoniego Libery wymyka się prostej formule encyklopedycznej wizytówki. Z pewnością w powszechnej świadomości funkcjonuje dziś przede wszystkim jako tłumacz i znawca twórczości Samuela Becketta oraz autor bestsellerowej powieści Madame. Wprowadzenie jej do kanonu lektur dla uczniów szkół średnich najprawdopodobniej ów stan rzeczy usankcjonuje. Z kolei dorobek Antoniego Libery w dziedzinie przyswajania kulturze polskiej dzieł irlandzkiego noblisty i ich popularyzacji pozostaje bez precedensu; nie dziwi więc, że autor Czekając na Godota nazywał go swoim ambasadorem nie tylko w Polsce, lecz w całej w Europie Wschodniej’’ – mówi dr M. Juda-Mieloch.

Wieczór autorski z A. Liberą zaplanowany został w dniu 15 października (piątek) 2021 r. o godz. 17.00 w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolski.

-,,Zapraszamy do udziału w nim nauczycieli przedmiotu lub innych zainteresowanych dobrą literaturą mieszkańców powiatu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i związaną z tym konieczność dostosowania się do obostrzeń, zainteresowanych udziałem proszę o zgłoszenie się do Biura Promocji i Relacji Społecznych w Starostwie Powiatowym tel. 62 737 84 76 lub mejlem promocja@powiat-ostrowski.pl’’ – mówi Paweł Rajski Starosta Ostrowski.  

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 508