OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Aura sprzyja inwestycjom
8 października 2021 roku

Aura sprzyja inwestycjom

Korzystna aura sprzyja inwestycjom na drogach powiatowych. Wśród nich znalazła się długo oczekiwana i zarazem jedna z największych inwestycji drogowych, kompleksowa modernizacja drogi Rososzyca - Wielowieś.

Droga Ostrów – Sieroszewice – Rososzyca – Wielowieś to jedna z dróg powiatowych o największym obciążeniu ruchu ze zwiększającym się udziałem w ruchu pojazdów ciężarowych. Ilość przejeżdżających na dobę pojazdów zaowocowała jednak zniszczeniem nawierzchni.

zdjecie

-,,Potrzeba remontu tego ciągu komunikacyjnego pojawiała się bardzo często zarówno w postulatach mieszkańców, radnych powiatowych oraz władz gminy Sieroszewice. W ubiegłym roku przygotowywaliśmy niezbędną dokumentację, na początku tego roku ogłosiliśmy przetarg na to zadanie, jednocześnie poszukując dodatkowych źródeł sfinansowania inwestycji’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Wsparcie w wysokości miliona złotych zadeklarował także Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski. -„Z wnioskiem o wsparcie tego zadania zwróciliśmy się także do Funduszu Dróg Samorządowych. Został on dobrze oceniony na szczeblu wojewódzkim i znalazł się wysoko na liście rankingowej’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

W dniu 24 maja 2021 r. w obecności Wojewody Wielkopolskiego podpisana została umowa na remont drogi do Wielowsi oraz w Biskupicach Ołobocznych. Na obydwa zadania Powiat Ostrowski otrzymał z funduszy rządowych kwotę ok. 8,7 mln. Szczególne podziękowania za to wparcie należą się Marlenie Maląg Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej oraz Tomaszowi Ławniczakowi posłowi na Sejm.  

zdjecie

Ustalony w przetargu kosztorys remontu drogi do Wielowsi wyniósł ponad 5 mln zł. Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. W pierwszym prace przebiegają w Rososzycy. Sfrezowana została stara nawierzchnia, kładzione są krawężniki. Nowy asfalt pojawi się do końca roku na odcinku do skrętu na Ołobok. W przyszłym roku prace będą kontynuowane.

Z trzech źródeł pochodzą środki na remont nawierzchni drogi w Biskupicach Ołobocznych. Kilka lat wcześniej, w 2015 r., samorząd powiaty realizował przy tej drodze budowę chodnika. Wykonane zostało także odwodnienie. Teraz wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa.

zdjecieWykonywane w 2015 roku odwodnienie przed położeniem chodnika wymagało wykonania wykopów na głębokości, w niektórych miejscach, nawet ponad 2,5 m co zncznie podnosiło koszt budowy.

zdjecie

-,,Nowy asfalt pojawi się na długości ponad 2,5 km. Całość kosztować będzie ok. 2,3 mln zł. Z czego 1,3 mln pochodzi z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych, prawie 880 tys. ze środków powiatu, a kwota 150 tys. zł wspiera je również Burmistrz Gminy i Miasto Nowe Skalmierzyce’’ – powiedział R. Pacholczyk.

zdjecie

Zaawansowana jest również modernizacja drogi w Górznie.

zdjecie

-,,Na odcinku ok. 900 metrów, od drogi krajowego aż do centrum wsi powstaje chodnik dla pieszych’’ – powiedział R. Pacholczyk. -,,W ramach remontu i odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców położna zostanie także nowa nakładka asfaltowa na odcinku od drogi krajowej do przejazdu kolejowego. A w kolejnych latach myślimy już o remoncie drogi przez Biniew’’ – powiedział P. Rajski.

zdjecie

Budowa chodnika pochłonie ok. 350 tys. zł, z czego ok. 200 tys. pochodzi ze środków powiatu, a kwotą 150 tys. dofinansowała je Gmina Ostrów.

zdjecie

W tym roku udało się także wykonać II odcinek prac remontowych na drodze z Radłowa przez Rąbczyn do Raszkowa. Ta droga jest alternatywą komunikacyjną dla drogi Ostrów  - Radłów – Raszków – Koryta.

-,,Na to zadanie przeznaczyliśmy 800 tys. zł. Zarówno remont tego odcinka, jak i drogi w Górznie udało się wykonać dzięki sprzedaży naszych terenów inwestycyjnych w Przygodzicach’’ – powiedział P. Rajski.         

zdjecie

Łącznie w tym roku na zadania drogowe z budżet powiatu przeznaczono kwotę ok. 23 miliony złotych, w tej kwocie znajduje się znaczące wsparcie ze środków rządowych, a także finansowanie zadań przez poszczególny samorządy gminne. Dzięki tej współpracy uda się przeprowadzić kilkadziesiąt zadań.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 90