OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
II miejsce dla uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego w...
11 października 2021 roku

II miejsce dla uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim

Magdalena Adamczak – uczennica III klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim zajęła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Ptaków Śpiew” rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich 2021.

zdjecie

Trzeci stopień konkursu – turniej finałowy, odbył się 1 października 2021 r., w Kolegium Stanisława Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jest to symboliczna data początek Europejskich Dni Ptaków, którym w tym roku patronuje raniuszek.

Przybyli na finał, najbardziej wrażliwi na dźwięki, muzykę i piękno otaczającej nas przyrody, uczniowie wielkopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w liczbie 45 za osiągnięte wysokie wyniki w konkursie zostali udekorowani medalami brązowymi, srebrnymi i złotymi oraz dyplomami przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

zdjecie

II Wojewódzki Konkurs Kształcenia Słuchu „Ptaków śpiew” rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r. i odbył się na 3 stopniach rywalizacji: stopień pierwszy zakończył się 31 maja 2021 r.
drugi 25 czerwca 2021 r., a trzeci 1 października 2021 r.

Ścisła czołówka – finałowa 13 przystąpiła do trzech rund, odpowiadając publicznie na zadane pytania przez Jury złożone z ekspertów różnych dziedzin. W pierwszej rundzie uczestnicy musieli rozpoznać - Jakie ptaki śpiewają na nagraniu? (należało podać prawidłowe nazwy ptaków (w języku polskim), których głosy zaprezentowane były na wylosowanym nagraniu, w rundzie drugiej należało scharakteryzować melodię śpiewu ptaka na wylosowanym nagraniu podając jak najwięcej znanych określeń, natomiast w rundzie trzeciej uczestnik musiał wykazać się znajomością dodatkowych wiadomości na temat ptaka, którego śpiew było słychać na wylosowanym nagraniu.

Magdalena musiała wykazać się niezwykle szczegółową wiedzą i umiejętnościami w tym trudnym i interdyscyplinarnym konkursie. Intensywne przygotowania uczennicy do konkursu zostały zwieńczone sukcesem, najważniejsze jednak jest to, że zdobyta wiedza i umiejętności pozostaną na całe życie. Magda już kolejny raz udowodniła, że jest osobą szczególnie uzdolnioną, Za swoje sukcesy została uhonorowana Stypendium Starosty Ostrowskiego – mówi Maria Tomalak – koordynator konkursu na terenie szkoły.

Odwiedzin: 117