OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rządowe dofinasowanie do inwestycji
25 października 2021 roku

Rządowe dofinasowanie do inwestycji

Trzynaście inwestycji na terenie Powiatu Ostrowskiego otrzyma dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Będzie wśród nich jedenaście inwestycji realizowanych przez samorządy gminne i dwie inwestycje powiatowe.

* DSC_0012

O szczegółach rozstrzygnięcia pierwszego naboru inwestycji strategicznych w ramach Polskiego Ładu dla Powiatu Ostrowskiego poinformowano w dniu 25 października 2021 r. podczas konferencji prasowej z udziałem Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, posłów na Sejm Katarzyny Sójki, Tomasza, Ławniczaka, Jana Mosińskiego oraz włodarzy gmin Powiatu Ostrowskiego.

* DSC_0045

Na początku minister M. Maląg podkreśliła wagę współpracy administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w rozwiazywaniu problemów konkretnych wspólnot. Odnosząc się bezpośrednio do rozstrzygnięć pierwszego naboru powiedziała: -„Inwestycje strategiczne mają się przyczynić do rozwoju gospodarki i realizacji tych zadań które są potrzebne społecznie, To Państwo samorządowcy wiecie najlepiej co potrzeba. To Państwo ramach naboru złożyliście konkretne wnioski. W ramach rozstrzygnięć samorządy z Powiatu Ostrowskiego otrzymają ponad 82 mln zł w pierwszej transzy. Co ważne, to nie jest ostatnie rozdanie w tym roku. Za kilka tygodni rusza drugi konkurs dla naszego regionu’’ – powiedziała Minister M. Maląg.

* DSC_0014

Samorządy z terenu Powiatu Ostrowskiego otrzymały następujące dofinansowanie: Gmina Ostrów Wielkopolski ok. 1,1 mln zł na modernizację infrastruktury drogowej w Lewkowie. Przygodzice na przebudowę sieci wodociągowej w Czarnymlesie kwotę ok. 3,2 mln zł.

* DSC_0049

Samorząd Sieroszewic otrzymał wsparcie na dwa zadania w wysokości ponad 2,4 mln zł na modernizację drogi i budowę kanalizacji w Latowicach. Gmina Sośnie na budowę oczyszczalni ścieków otrzymała ponad 13 mln. Gmina Odolanów otrzyma 13,5 mln. zł na krytą pływalnię.

* DSC_0047

Gmina Raszków na rozbudowę zbiornika wodnego w Pogrzybowie otrzymała ponad 8,7 mln zł. Nowe Skalmierzyce dostały dofinansowanie w wysokości ponad 11,7 mln na modernizację dróg i budowę Centrum Aktywności Społecznej. Miasto Ostrów ponad 14 mln z przeznaczeniem na modernizację ul. Grunwaldzkiej i Limanowskiego.

* DSC_0022

Powiat Ostrowski otrzymał wsparcie na poziomie ok. 14,7 mln. zł na modernizację dróg oraz budowę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

* DSC_0074

Poseł Tomasz Ławniczak gratulując samorządom zachęcał do przygotowań do drugiego naboru podkreślając, że będzie on także sfinansowana ze środków krajowych.

-,,Powtarzałem to wielokrotnie podczas potkań z samorządowcami i powtarzam dziś, projekty, projekty, projekty. Trzeba je przygotowywać, mieć w zanadrzu i umiejętnie uruchamiać mając świadomość proporcjonalności co do skali problemu i liczebności danej populacji’’ – powiedział T. Ławniczak.

Powiat Ostrowski otrzymał dofinansowanie dwóch projektów PPP i modernizacji dróg. Szczególne podziękowanie za uzyskane wsparcie należy się Minister Marlenie Maląg i Posłowi Tomaszowi Ławniczakowi.

* DSC_0026

-,,Cieszę się, że uznanie znalazł przygotowany przez nas projekt budowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ruszy inwestycja bardzo potrzebna i oczekiwana. Cowid spotęgował wiele negatywnych zjawisk wśród dzieci i młodzieży od depresji, stanów lękowych po inne deficyty. Budując nową poradnię stworzymy warunki do pracy dla personelu i sprawniejszej obsługi osób potrzebujacych’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Ważne znaczenie w powiatowej sieci dróg będzie miała modernizacja drogi z Gorzyc do Nabyszyc podkreślił to Wicestarosta Ostrowski.

-,,Droga z Gorzyc do Nabyszyc to istotny odcinek, w ramach którego zmodernizowana zostanie nie tylko sama nawierzchnia, ale również powstanie ścieżka rowerowa, która wpisze się w już istniejącą sieć ścieżek. Oznacza, że rowerem będzie można bezpiecznie dojechać z Ostrowa, przez Gorzyce, Wierzbno, aż do Odolanowa’’ – powiedział Roman Pacholczyk.  

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 646