OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Aby lepiej chronić środowisko
28 października 2021 roku

Aby lepiej chronić środowisko

W Powiecie Ostrowskim gościli szefowie wydziałów ochrony środowiska starostw powiatowych. Celem realizowanych od ponad 10 lat konferencji jest wymiana doświadczeń, która pomaga lepiej realizować swoje zadania.

W dniach 20 i 21 października 2021 roku odbyła się konferencja pn. „Chronimy Środowisko”. W spotkaniu wzięli udział członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostw Powiatowych.

- „Stowarzyszenie powstało w 2010 roku w celu integracji środowiska zajmującego się sprawami z zakresu kompetencji Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i działanie na rzecz doskonalenia rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie, jak również nawiązywaniem współpracy z organami, instytucjami oraz osobami fizycznymi zajmującymi się problematyką ogólnie rozumianej ochrony środowiska” – informuje Zbigniew Ignor, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

zdjecie

Konferencje organizowane są cyklicznie w różnych rejonach Polski.

- „Jest to okazja, aby porozmawiać o zmieniających się przepisami w ochronie środowiska. Wspólna dyskusja nad pojawiającymi się problemami w prowadzonych na co dzień sprawach, pozwala na poszerzenie naszej wiedzy” – wyjaśnia Stanisława Krzyżanowska, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostw Powiatowych.

W roku bieżącym gospodarzem był Powiat Ostrowski, a spotkanie zorganizowano w Centrum Warsztatowo-Szkoleniowym „Górecznik” w Antoninie.

Uczestników powitał Paweł Rajski Starosta Ostrowski, który scharakteryzował aktualną działalność samorządu powiatowego. W panelach dyskusyjnych omawiano zagadnienia m.in. związane ze: sprawowaniem nadzoru nad lasami i współpracą z nadleśnictwami, podejmowanymi przez powiaty działaniami proekologicznymi, nowelizacją ustawy „Prawo ochrony środowiska” i wynikającymi z niej nowymi zadaniami dla powiatów, współpracą samorządów z Lokalnym Partnerstwem ds. Wody czy ochroną wód podziemnych. W ramach konferencji zrealizowano również zajęcia terenowe w Parku Krajobrazowym  „Dolina Baryczy”.

Odwiedzin: 176