OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
„Kreską i światłem…”- zaproszenie na wernisaże do...
2 listopada 2021 roku

„Kreską i światłem…”- zaproszenie na wernisaże do Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim

Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim zaprezentuje prace Eugeniusza Matejko – rysunek oraz Konrada Smolaka – rozpad/  integrity lost. Wernisaże odbędą się w piątek 5 listopada 2021 (z zachowaniem epidemicznych wymogów).

zdjecie

Eugeniusz Matejko (rocznik 1956), absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bielski Białej (1976) i Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny; 1981), obecnie profesor macierzystej uczelni i kierownik Pracowni Projektowania Wystaw na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii.

Zajmuje się architekturą wnętrz, wystawiennictwem i rysunkiem. Realizował wnętrza w Polsce i za granicą ( Poznań, Kraków, Szczecin, Toruń, Katowice, Płock, Warszawa, Berlin itp.) Jest autorem wielu wystaw czasowych w Muzeum Narodowym w Poznaniu (w tym stałej ekspozycji Sztuki Starożytnej) i Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.

Po raz pierwszy zaprezentuje wybrane szkice i rysunki (gromadzone od 1984).

 

Konrad Smolak (rocznik 1973), absolwent psychologii (Uniwersytet SWPS we Wrocławiu) i filologii angielskiej (Uniwersytet Opolski). Dokumentalista życia człowieka, fotograf przyrody i podróżnik (miłośnik wędrówek górskich). Interesuje się unikalnością każdego człowieka, jego przeżyciami, a także integracją z otoczeniem miejskim i naturalnym.

Uczestnik kilku fotograficznych wystaw zbiorowych w Warszawie, Krakowie, Jeleniej Górze i Buenos Aires (Argentyna).

Wystawa dostępna będzie w dniach 5- 26 listopada 2021.

Odwiedzin: 80