OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowe oblicze Starostwa
16 czerwca 2009 roku

Nowe oblicze Starostwa

Rozpoczęła się długo oczekiwana termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego. Urząd zostanie docieplony, zyska nową elewację, a co najważniejsze przebudowane zostanie wejście. Inwestycja, której wartość jest szacowana na 180 tysięcy złotych zostanie w całości sfinansowana z budżetu Powiatu Ostrowskiego.

Wkrótce budynek Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim całkowicie odmieni swoje oblicze. Do końca lipca ma zostać ukończona termomodernizacja obiektu.

Zakres robót obejmuje docieplenie ścian szczytowych, otynkowanie cokołów budynku, wymianę opierzeń, wymianę instalacji odgromowej, malowanie całej elewacji a także przebudowę wejścia do budynku.

W chwili obecnej mamy dwa wejścia do budynku, a pozostawimy tylko wejście po byłym Urzędzie Pracy, gdyż jest ono wygodniejsze i szersze. Zamontowane tam zostaną podwójne, automatyczne drzwi. Osobom niepełnosprawnych w dalszym ciągu będzie służyć zamontowana z tyłu budynku winda. Zmieni się przede wszystkim estetyka obiektu, ponieważ nasz budynek od dawna nie pasował już do otoczenia – wyjaśnia Mirosław Rychlik, sekretarz Powiatu Ostrowskiego

Projektując wygląd zewnętrzny budynku wzięto pod uwagę kolorystykę sąsiadującego Urzędu Miejskiego. Stąd też cała bryła Starostwa będzie w kolorze szaro-niebieskim, natomiast wypełnienia pod i nad oknami w pastelowym pomarańczu. Jednocześnie kolorystyka urzędu będzie nawiązywać do innych budynków powiatowych: III LO i IV LO oraz Zespołu Szkół Muzycznych. Zgodnie z założeniem, wszystkie wyremontowane obiekty powiatowe będą kolorystycznie jednolite.

Termomodernizacja obiektu, poza względami estetycznymi ma przede wszystkim wymiar ekonomiczny. Przeprowadzona wcześniej wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie murów pozwoli na ograniczenie kosztów ogrzewania obiektu. Tym bardziej, że ostatni gruntowny remont został przeprowadzony ponad 30 lat temu, a budynek generuje ogromne koszty ogrzewania.

Starostwo od lat realizuje politykę racjonalizacji wydatków. Skutecznie udaje nam się ograniczać koszty energii elektrycznej i cieplnej, zużycia wody, drobnych remontów. Jak na razie skutek jest dobry, czego dowodem jest zajęcie drugi rok z rzędu czołowego miejsca w rankingu porównującym koszty utrzymania administracji we wszystkich samorządach powiatowych w Polsce. – mówi Mirosław Rychlik, sekretarz Powiatu Ostrowskiego.

Na dalsze obniżenie kosztów eksploatacji będzie miała również wpływ planowana modernizacja przestarzałej instalacji centralnego ogrzewania, która w każdej chwili grozi awarią. Przy tej okazji przeniesiony zostanie węzeł cieplny do budynku, co pozwoli na obniżenie opłaty abonamentowej.

Kolejnym etapem modernizacji urzędu będą przeprowadzone wewnątrz budynku remonty klatek schodowych i korytarzy.

Ze względu na to, iż nie można było pozyskać funduszy zewnętrznych na modernizację budynków administracyjnych całe przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Powiatu Ostrowskiego. – dodaje Mirosław Rychlik

Koszt tej inwestycji to około 180 tysięcy złotych.

Odwiedzin: 929