OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zwycięstwo w Nowym Jorku
2 listopada 2021 roku

Zwycięstwo w Nowym Jorku

Magdalena Adamczak to laureatka międynarodowego konkursu „Golden Classical Music Awards” 2021 w Nowym Jorku.  Uczennica zajęła zaszczytne 1  miejsce. Młoda pianistka otrzymała również wyjątkową nagrodę - zaproszenie do udziału w koncercie w Carnegie Hall- nowojorskiej sali koncertowej mieszczącej się na Manhattanie, jednej z najbardziej prestiżowych na świecie.

zdjecie

Magdalena to 17-letnia uczennica ostrowskiego Zespołu Szkół Muzycznych imienia Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Gry na fortepianie uczy się pod kierunkiem dr. hab. Roberta Adamczaka.

- Serdecznie gratulujemy uczennicy i nauczycielowi- powiedział dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy- Trzcińskiego Robert Matuszewski.

zdjecie

zdjecie

zdjecie

- Jesteśmy dumni, że Magda jest uczennicą III Liceum Ogólnokształcącego i mocno Jej kibicujemy. Jesteśmy pełni szacunku dla Jej ciężkiej pracy i determinacji. Cała społeczność III LO serdecznie Magdzie gratuluje! Już kolejny raz udowodniła, że jest osobą szczególnie uzdolnioną, o której talencie jeszcze nie raz usłyszymy - powiedziała dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim Maria Tomalak.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2021 r. Magdalena Adamczak zajęła również I miejsce i zdobyła złoty medal w International Music Competition „Grand Prize Virtuoso” w Londynie (kategoria - fortepian). Szczególną nagrodę stanowiło wówczas zaproszenie do udziału w koncercie w Royal Albert Hall w Londynie w sezonie artystycznym 2021/ 2022.

zdjecie

Materiały graficzne pochodzą z Beranek L.; „Concert Halls and Opera Houses: Music, Acoustics, and Architecture” oraz Carnegie Hall Archives.

Odwiedzin: 363