OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ogólnopolskie Warsztaty Klarnetowo- Saksofonowe w Ostrowie
29 października 2021 roku

Ogólnopolskie Warsztaty Klarnetowo- Saksofonowe w Ostrowie

XVIII edycja warsztatów dla klarnecistów i saksofonistów organizowane przez Zespół Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy- Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim zgromadziła ponad 80 uczestników z całej Polski.

zdjecie

Wybitni pedagodzy z akademii muzycznych prowadzili w Ostrowie zajęcia z uczniami w kontekście takich pojęć jak: kształtowanie dźwięku, interpretacje utworów, opanowanie czytania nut. Zajęcia prowadzili: prof. Mieczysław Stachura AM Wrocław, dr Magdalena Jakubska Szymiec AM Poznań, dr Artur Motyka AM Ostrava, dr Bartłomiej Duś -AM Katowice, dr Maciej Sikała -AM Bydgoszcz, mgr Krzysztof Zbijowski -ZSM nr 1 Warszawa, mgr Adrian Janda -UMFC Warszawa, prof.Arkadiusz Adamski AM Katowice. Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii ponad 40 osób nie zakwalifikowało się niestety na tegoroczne zajęcia.

zdjecie

Warsztatom towarzyszyły koncerty w wykonaniu : Krzysztof Zbijowski klarnet oraz „Airis string quartet”,  ,"The whoop group” ,"Six &sax duo”.

Big Band Powiatu Ostrowskiego wraz ze znakomitym polskim saksofonistą jazzowym Maciejem Sikałą wystąpił na koniec w klubie Stara Przepompownia gromadząc liczną publiczność.

zdjecie

- Bardzo ciepło odebrany został koncert kwartetu saksofonowego „The Whooup Group” z Warszawy. Młodzi saksofoniści tworzą obecnie jeden z najlepszych zespołów tego typu w Polsce oraz Europie.- powiedział Robert Matuszewski dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy – Trzcińskiego.

Warsztaty odbywały się od 20- 21 października 2021 r. Starosta Ostrowski objął warsztaty Honorowym Patronatem.

Odwiedzin: 74