OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Psychologia pomocy
5 listopada 2021 roku

Psychologia pomocy

Czasem przychodzą do gabinetu po to, by ktoś ich po prostu wysłuchał, ale w większości ich wizyty są sygnałem dużo bardziej poważnych problemów. Od początku tego roku szkolnego w szkołach Powiatu Ostrowskiego realizowany jest projekt „psycholog w każdej szkole’’.

zdjecie

Pierwsze kilka miesięcy obecnego roku szkolnego to okazja do wstępnych refleksji o programie.

,,-Decyzja o uruchomieniu pomocy psychologicznej w każdej szkole zapadła na koniec ubiegłego roku szkolnego. Młodzież miała za sobą okres zdalnej nauki i traumę pandemicznych ograniczeń. Ilość niepokojących sygnałów sprawiła, że uznałem iż nie należy zwlekać, nawet jeśli koszt finansowania tego pomysłu wziął na siebie budżet powiatu’’mówi Starosta Paweł Rajski.

zdjecie

Opinie, które wracają ze szkół dyrektorów, nauczycieli i samych zatrudnionych psychologów pokazują, że było to rozwiązanie oczekiwane i potrzebne.

-,,To szkoła często staje się pierwszym miejscem wsparcia dla dzieciaków. Obecność specjalisty daje nam rodzaj wentyla bezpieczeństwa, bo sami nie jesteśmy w stanie pomagać tyle, ile powinniśmy, ani też tak, jak powinniśmy, bo coraz więcej dzieci potrzebuje coraz bardziej specjalistycznej opieki. Samo odróżnienie tych, którzy realnie potrzebują pomocy od tych, którzy symulują depresję, pomaga w opanowaniu skutków pandemii i następstw zdalnego nauczania.’’ – mówi Magdalena Wojtasz, dyrektor ZST.

Potrzeba profesjonalnego wsparcia wynika również z tego, że wciąż pojawiają się nowe problemy, trudne nie tylko do zaordynowania odpowiedniej terapii, ale w ogóle do zdefiniowania. Takim zjawiskiem ostatnich czasów jest abulia.

-,,Abulia polega na całkowitym braku motywacji do działania. Najczęściej związane jest to ze stanem depresyjnym, jednak ze względu na sytuację nauczania zdalnego, może być również bezpośrednim skutkiem pandemii. Może się to objawiać: spadkiem lub całkowitym brakiem zainteresowań, trudnościami z podejmowaniem decyzji najczęściej tych najprostszych, trudności z podjęciem jakiegokolwiek działania, apatią, ospałością, spadkiem lub brakiem interakcji z otoczeniem czy wycofywaniem się z wcześniejszych aktywności’’ – mówi Kasia Telega pedagog IV LO.

Dzieci do gabinetów psychologa lub pedagoga zgłaszają się z tysiącami problemów. Od niechęci do chodzenia do szkoły począwszy, poprzez zamknięcia się w sobie, niemożność odnalezienia się w klasie, nadużywania energetyków i narkotyków, problemami z rodzicami, nowymi partnerami rodziców, z własną seksualnością, po zagrożenia ze strony cudzej seksualności i brakiem akceptacji świata, innych i siebie.

zdjecie

Ale to nie wszystko. Problemy uczniów to często odbicie środowisk i sytuacji rodzinnych, z którymi przychodzi im się mierzyć. Przyjeżdżają do szkoły po naukę, ale z bagażem problemów domowych.

-,,Szkoła, a przede wszystkim internat jest dla młodzieży dosłownie „drugim domem”. Uczniowie przyjeżdżają z różnych miejscowości i wiosek i niekiedy jest to ucieczka przed domowymi czy też rodzinnymi problemami jak nadużywanie alkoholu czy też uzależnienie od alkoholu rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, obarczanie swoich dzieci problemami, nawet rozwody rodziców’’ – mówi Tomasz Guliński dyrektor ZSP CKU Przygodzice.

Rozładowaniu tych emocji służyć może zwykła rozmowa z psychologiem, poczucie że ktoś ma dal nich czas i traktuje ich po partnersku i chce porozmawiać nie tylko o problemach, ale również sukcesach, które odnoszą.

zdjecie
-,,Dostrzegamy, że nie tylko wzrasta liczba uczniów wymagających wsparcia psychologicznego, ale zdecydowanie wzrasta liczba uczniów wymagających interwencji psychologów psychoterapeutów. Dla tych uczniów psycholog szkolny jest pierwszym etapem wsparcia i diagnozy. Uważam, że potrzeby w zakresie pomocy psychologów w szkole będą narastały i powinna ta pomoc być kontynuowana w kolejnych latach w zwiększonym wymiarze’’ – mówi Dariusz Kaczmarek dyrektor Zespołu Szkół Usługowych.

Koszt wprowadzania psychologów do szkół powiatowych w ramach pilotażu wyniósł ok. 480. tys. Jak mówi Starosta Ostrowski skala problemów i potrzeb młodzieży wskazuje, że będzie miał swoją kontynuację.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 152