OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dzień Biało-Czerwony
5 listopada 2021 roku

Dzień Biało-Czerwony

Już po raz 17. Zespół Szkól Specjalnych w Ostrowie czcił Święto Niepodległości. W tym roku wyjątkowymi gośćmi spotkania byli m.in. zawodnicy Towarzystwa Żużlowego „OSTROWIA”.

zdjecie

Dzień Biało-Czerwony obchodzony jest już po raz 17. - a co roku z większym rozmachem i satysfakcją. I co rok wspólnie! Na ogłoszony konkurs plastyczny zgłoszono rekordową ilość prac: 407. Prace napłynęły m. in. z Rydzyny, Konina, Pleszewa, Słupi, Rychwała, Poznania, Nowych Skalmierzyc, Kalisza oraz szkół z Ostrowa Wielkopolskiego. Wszystkie dzieła zachwycały estetyką i starannością. Jury miało twardy orzech do zgryzienia chcąc wyłonić grono laureatów. Wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłą wrażliwością i pomysłowością. Część prac wyeksponowano w holu szkolnym. Pozostałe trafiły do Biblioteki Senatu RP w Warszawie.

zdjecie

Społeczność „Specjalnej” celebrowała Dzień Biało-Czerwony wraz z zaproszonymi gośćmi: Sekretarzem Powiatu Ostrowskiego Panem Mirosławem Rychlikiem, Panem Rafałem Lucińskim - Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Siostrą Dyrektor Teresą Dorsz z Ośrodka Wychowawczego Sióstr Elżbietanek oraz przedstawicielami zawodnicy:  Jakub Poczta i Sebastian Szostak.

zdjecie

Tradycyjnie wspólne świętowanie to zespołowe tworzenie kotylionów, raczenie się biało-czerwonym tortem i innymi biało-czerwonymi smakołykami. Dla uczniów z niepełnosprawnościami niezwykle ważne jest celebrowanie Święta Niepodległości w sposób przystający do ich możliwości i uzdolnień. Dzieci uczestniczyły w grach ruchowych i plastycznych, zręcznościowych zabawach w piasku i czytelniczym kąciku patriotycznym. Dużo wrażeń dostarczył też konkurs na fantazyjne nakrycie głowy. W ten piątek wszyscy byli Biało-Czerwoni.

zdjecie

Organizację święta wspomógł grant kwotę 7 tys. z Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa Ostrowa Wielkopolskiego. Olbrzymim wsparciem służył Powiat Ostrowski na czele ze Starostą Ostrowskim Pawłem Rajskim oraz Senat RP i Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, natomiast nagrody dla laureatów międzyszkolnego konkursu na zakładkę do książki ufundował szkole Prezydent RP Andrzej Duda.

zdjecie

Ze względu na obostrzenia sanitarne nie było możliwe osobiste uhonorowanie wszystkich uczestników działań. Nagrody wraz z dyplomami trafiły do rąk wszystkich młodych twórców. Organizatorzy dziękowali przybyłym uczestnikom, ich opiekunom i nauczycielom. Doceniali ich pracowitość i entuzjazm. Podkreślali z dumą, że my Wielkopolanie potrafimy jednoczyć się i czcić pamięć tych, którzy wywalczyli nam wolność w 1918 roku. Zawsze cieszy entuzjazm, z jakim wzniecane są wspólne działania. Następne biało- czerwone spotkanie za rok!

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 151