OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wspólne praktyki Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu...
29 listopada 2021 roku

Wspólne praktyki Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Budowlano- Energetycznych

Pod patronatem Starosty Ostrowskiego rozpoczęło się w październiku 2021 roku wspólne przedsięwzięcie dwóch szkół obejmujące naukę zawodów praktycznych. Współpracę nawiązały dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Beata Serbakowska oraz dyrektor Zespołu Szkół Budowlano- Energetycznych Honorata Sachowska– Barańczak.  

zdjecie

Projekt obejmuje cykl zajęć w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim, w którym uczniowie ZSBE odbywają zajęcia praktyczne. Wspólne zajęcia młodzieży ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy ZSS odbywają się w ramach zajęć przysposobienia do pracy i orientacji zawodowej. Przewiduje się cykliczne zajęcia w pracowni budowlanej i stolarskiej. Nauka obejmuje obsługę podstawowych narzędzi stolarskich oraz wykonywanie takich elementów stolarki, jak budki lęgowe, wałki, deski do krojenia, donice. W ramach zajęć budowlanych uczniowie wykonują podstawowe wiązania murarskie.

zdjecie

W jednych z pierwszych zajęć uczestniczył Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski, który wraz z młodzieżą stosował podstawowe wiązania murarskie oraz wycinanie i łączenie elementów stolarskich. Uczniowie klas trzecich technikum i szkoły branżowej pod nadzorem nauczycieli dzielili się wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Wspólne działania okazują się być niezwykle efektywne. Gotowe budki lęgowe czekają już na swoich mieszkańców.

- Wspólna nauka i praca daje niezmierne korzyści młodzieży obu szkół. Pragnę podkreślić nie tylko walor edukacyjny tego przedsięwzięcia, lecz także zaspokajanie potrzeby funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Obecny projekt jest także silnym specjalistycznym wsparciem naszych uczniów w drodze do podjęcia świadomej aktywności zawodowe‘ – powiedziała Beata Serbakowska, dyrektor ZSS.

Przewiduje się systematyczną współpracę obejmującą cykliczne zajęcia angażujące uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu Szkół Budowlano- Energetycznych.  

Odwiedzin: 111