OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Do Jankowa Zaleśnego nową drogą i ścieżką
29 listopada 2021 roku

Do Jankowa Zaleśnego nową drogą i ścieżką

Nowa jezdnia, ścieżka rowerowa oraz chodniki. Modernizacja drogi Łąkociny – Janków Zaleśny zakończona. Symboliczne oficjalnie zakończenie tej dużej powiatowej inwestycji drogowej odbyło się 29 listopada 2021 roku.

* IMG20211129095724

* IMG20211129095740

Zamiast tradycyjnego przecięcia wstęgi podsumowanie realizowanej przez dwa lata inwestycji.

* DSC_1351

-,,Wielu z mieszkańcami Jankowa Zaleśnego włącznie nie do końca wierzyło, że ta droga zostanie wyremontowana i zostanie to zrobione w takim standardzie. Dlatego dziś jest to dobry moment, by podziękować wszystkim zaangażowanych w ten projekt. Dziękuję parlamentarzystom M. Maląg i Tomaszowi Ławniczakowi, za rekomendowanie dofinansowania tego zadania z funduszy rządowych. Dziękuję również samorządowcom z Gminy Raszków oraz Gminy Ostrów ’’ – mówił Starosta Paweł Rajski. .

Koszt całkowity inwestycji wyniósł ok. 5,8 mln. Z czego kwotę ok. 3 mln zł Powiat Ostrowski pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych. Z budżetu Powiatu Ostrowskiego przeznaczono na ten cel 2,6 mln złotych. Gmina Raszków dofinansowała zadanie w wysokości 100 tys. zł.

Prace budowlane podzielone zostały na dwa lata i było to zadanie dość rozbudowane pod względem budowlanym. Atutem inwestycji jest bowiem także to co skrywa się pod ziemia. Zarówno droga jak i chodnik jest z pełnym odwodnieniem.

* IMG_20210314_140935

* IMG_20210314_140922

-,,W tym czasie pojawiła się nowa nawierzchnia jezdni na długości ok 4,1 km oraz dodatkowa infrastruktura. Prawie 2,9 km ścieżki rowerowej, chodnik 790 m oraz ciąg pieszo jezdny na odległości 780 m. W momencie chciałbym złożyć podziękowania na ręce wykonawców, którzy cierpliwie realizowali pojawiające się na bieżąco uwagi’’ –powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

* DSC_1352

W spotkaniu udział wzięła także Minister Rodziny i Polityki Społecznej M. Maląg, która podkreśliła, że realizacja tej inwestycji jest wpisaniem się w rządowy projekt wspierania zadan nawet w najmniejszych miejscowościach Polski.

Z kolei Tomasz Ławniczak wspominając prace na stanowisku wicestarosty przypomniał rozmowy z mieszkańcami Jankowa. ,,-Niektórzy pytali mnie nawet czy wiem, gdzie leży Janków. Na pomysł, aby wspierać inwestycje samorządowe wpadła już poprzednia ekipa rządząca, ale teraz budżet na cen cel jest kilkakrotnie większy’’ – powiedział poseł T. Ławniczak.

* IMG20211129093557

Nową drogę poświęcił proboszcz parafii pw. św. Wojciecha z Jankowa Zaleśnego ks. Kanonik Jacek Piekielny.

* DSC_1367

-,,Może o tym nie mówimy dość głośno, może za mało to okazujemy, ale my mieszkańcy tych miejscowości bardzo się cieszymy z modernizacji tej drogi. Kiedyś jechało się jak po torze przeszkód, a teraz jest inna jakość’’ – powiedział duchowny.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 263