OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Inżynieria odwrotna praktykowana w najnowocześniejszej pracowni...
6 grudnia 2021 roku

Inżynieria odwrotna praktykowana w najnowocześniejszej pracowni Zespołu Szkół Technicznych

20 kompletnie wyposażonych stanowisk do nauki i pracy składa się na otwartą właśnie dziś, w Mikołajki, nowoczesną pracownię inżynierii odwrotnej w Zespole Szkół Technicznych. Uczniowie szkoły ZAPowskiej otrzymali dzięki temu nowoczesne narzędzia do nauki i testowania w praktyce metod wytwarzania odpowiedników przedmiotów wszelakiego przeznaczenia. 150 tysięcy złotych na ten cel przeznaczonych zostało z budżetu Powiatu Ostrowskiego.

* dsc_0216.jpg

- To pani wicedyrektor Połomska wymyśliła, żeby w szkole coś takiego stworzyć, poproszony zostałem o zmaterializowanie tego pomysłu i oto jesteśmy w gotowej pracowni. Dzięki wsparciu dyrekcji, oraz Pana Starosty możemy proponować dziś uczniom zajęcia z doskonałej techniki. Te nowe komputery, supernowoczesne,  pozwalają nam komfortowo pracować.- powiedział nauczyciel, opiekun pracowni-  Sławomir Szymanowski

- Ja lubię wszystko to, co jest nowe, co nas wyróżnia na tle innych powiatów i ta nowa pracownia jest doskonałym tego przykładem. To najnowocześniejszy sprzęt, który będzie służył do nauki i szkolenia naszej młodzieży. Dzięki tak ogromnemu zaangażowaniu Pani dyrektor i całego zespołu, którzy to zainicjowali,  widać jak ta szkoła się zmienia, podażą za nowinkami i co najważniejsze wprowadza je do sal.- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Inżynieria odwrotna (ang. reverse engineering) to proces badania obiektów rzeczywistych poprzez wprowadzenie ich do wirtualnej rzeczywistości – w tym celu wykorzystuje się szereg metod o różnym poziomie zaawansowania. Obecnie najpowszechniej stosowaną techniką jest skanowanie 3D przy użyciu specjalnego oprogramowania CAD, które umożliwia stworzenie uniwersalnego modelu.

* dsc_0240.jpg

- Najpierw dokonać należy pomiaru np. suwmiarką elektroniczną a następnie, wprowadzając te dane do programu, tworzymy sprawnie przedmiot wirtualny. Mamy zrobioną całą dokumentację przedmiotu, który właśnie badamy. Następnie wycinamy to na maszynach.- tłumaczy opiekun pracowni.   

Inżynieria odwrotna jest skutecznym sposobem na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, teraz również w ostrowskiej szkole. Technika ta umożliwia stworzenie modelu obiektu rzeczywistego (np. podzespołów) w formie trójwymiarowej, co pozwala zdobyć niezbędne i precyzyjne dane na jego temat.

* dsc_0249.jpg

Dobrze wykonana inżynieria odwrotna wymaga wykonania serii skanów,co pozwala uzyskać pełen obraz. Na podstawie zgromadzonych danych przy wsparciu specjalistycznego programu CAD tworzy się cyfrowy obiekt, który podlega dalszej modyfikacji. Zazwyczaj prowadzi to do skonstruowania odpowiednika., zamiennika czy części zamiennych.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 168