OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Doceniony Sołtys z Górzna!
8 grudnia 2021 roku

Doceniony Sołtys z Górzna!

Sołtys Górzna, Marian Orłowski odnotował wyjątkowy sukces w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego MISTRZOWIE AGRO 2021, w kategorii Sołtys Roku. Wyróżnienia pogratulował Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

Sołtys Górzna (gm. Ostrów Wielkopolski) biorąc udział w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego MISTRZOWIE AGRO 2021 zwyciężył w eliminacjach na szczeblu powiatowym zdobywając 610 głosów, a następnie awansował do etapu wojewódzkiego zachowując wszystkie głosy zdobyte dotychczas w powiecie. Pan Marian Orłowski ostatecznie zajął 3 miejsce w Wielkopolsce zdobywając w sumie 1819 głosów.

Sołtysowi z tej okazji pogratulował Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk, który przekazał słowa uznania również od Starosty Pawła Rajskiego.

- „Wygrana na szczeblu powiatowym udowadnia, że Pana codzienna, solidna praca na rzecz sołectwa Górzno, Gminy Ostrów Wielkopolski i Powiatu Ostrowskiego jest bardzo ceniona i zauważana. Ten sukces świadczy o Pana dużej popularności i sympatii” – gratulował Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

* r_pacholczyk_m__3_.jpg

Na zdjeciu od lewej: Roman Pacholczyk i Marian Orłowski.

Włodarze powiatu w oficjalnym liście zgodnie przyznali, że skala tego konkursu jest z roku na rok coraz większa. Dzięki swojej formule konkurs stał się doskonałą okazją dla wiejskich społeczności, aby docenić tych, którzy kształtują ich codzienne życie. Natomiast dla uczestników jest to niepowtarzalna okazja, aby zaprezentować swoje dokonania.

- „Czuję się wyróżniony tym sukcesem. To zasługa wszystkich tych, którzy oddali na mnie głos, za co jestem im bardzo wdzięczny” – powiedział Marian Orłowski.

Konkurs plebiscytowy polegał na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania czytelników. Etap powiatowy trwał od 13 października do 5 listopada. Zwycięstwo w powiecie gwarantowało awans do drugiego etapu, wojewódzkiego. W konkursie mogli wziąć udział aktualnie urzędujący sołtysi.

Odwiedzin: 289