OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczniowie z certyfikatami gotowi do nowych wyzwań technologicznych
14 grudnia 2021 roku

Uczniowie z certyfikatami gotowi do nowych wyzwań technologicznych

Elektromobilność to pieśń niedalekiej przyszłości. W związku z tym, śledząc wszelkie nowinki technologiczne, uczniowie powiatowych szkół przygotowują się m.in. do tego tematu zdobywając wiedzę w rozszerzonym zakresie. Dzisiaj tj. 14.12.2021 r. w Zespole Szkół Transportowo- Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego Starosta Ostrowski wręczył 30 uczestnikom certyfikaty ukończenia szkoleń z zakresu elektromobilności ( napędów hybrydowych i elektrycznych) oraz komputerowego projektowania i symulacji procesów spawalniczych, realizowanych w ramach specjalnego programu „BE inn - Kształcenie zawodowe w  Powiecie Ostrowskim oparte o innowacje”.

* dsc_0325.jpg

- Cieszę się, że mogę wręczać certyfikaty uczniom, którzy włożyli dodatkowy trud i poświecili swój czas na zdobywanie dodatkowej wiedzy, zdobycie dodatkowych kwalifikacji,  które zaproponowaliśmy. Przygotowując ten projekt dot. sfery technicznej zależało nam, żeby młodych ludzi przygotowywać nie tylko na najbliższych 5 lub 10 lat, ale robiliśmy to z myślą o kolejnych kilkudziesięciu latach. Nowinki pojawiają się praktycznie każdego dnia, ja bardzo się cieszę, że nasze szkoły podążają właśnie za tym, co nowe. Realizację projektu umożliwiają nam m.in. środku Unijne., które udało nam się pozyskać dla naszych szkół, ale równie fachowa kadra nauczycieli- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

* dsc_0300.jpg

Celem projektu jest wsparcie innowacyjnego kształcenia zawodowego i wdrażanie do szkół kształcenia nowoczesnych technologii. Uczestniczy w programie łącznie 185 uczniów oraz 16 nauczycieli z 3 szkół Powiatu Ostrowskiego: Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych. Większość uczestników związana jest z ZSTE CKU.

 

- Projekt ten umożliwił nam wprowadzenia z wyprzedzeniem zagadnień, których nie ma jeszcze w obowiązkowym programie nauczania a są niezwykle potrzebne. Jak widzimy, pojazdy elektryczne to nie tylko prototypy, a są to już pojazdy użytkowe wprowadzone na rynek. Elektromobilność to jest przyszłość w całej motoryzacji. Od dłuższego czasu marzyło nam się wprowadzenie takich zajęć i teraz możemy je zrealizować. Zrobiliśmy duży krok i udało nam się zapoznać już uczniów z podstawami tej tematyki.  – powiedział dyrektor ZSTE Marek Wojtasz.

* dsc_0340.jpg

Atutem projektu jest strategia wdrożenia kształcenia nowych technologii do szkół poprzez stworzenie stanowisk dydaktycznych, przygotowanie merytoryczne nauczycieli do samodzielnego i kompetentnego nauczania uczniów przez tych nauczycieli nowych technologii.

W ramach projektu nastąpiło doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji kolejnych etapów, czyli szkoleń i kursów dla nauczycieli, następnie szkoleń uczniów, ponadto odbędą się także staże zawodowe u pracodawców/przedsiębiorców.

Projekt w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU umożliwił zakup odpowiedniego sprzętu:  stanowiska symulacyjno-demonstracyjne do dydaktyki napędu hybrydowego i elektrycznego z oprogramowaniem, modelu silnika hybrydowego a także bloku energoelektroniki napędu auta hybrydowego do kształcenia zagadnień dotyczących elektromobilności; urządzenia chłodniczego, w którym ekologicznym czynnikiem chłodniczym jest CO2; urządzenia do głębokiej komputerowej diagnostyki samochodów; przecinarki plazmowej sterowana numerycznie; 10 laptopów inżynierskich.

- Kompletujemy jedną z najnowszych pracowni w Polsce. Podobne mają do tej pory tylko dwie Politechniki, na pewno nie ma jej żadna inna szkoła  średnia- powiedział opiekun pracowni, nauczyciel w ZSTE  Łukasz Kanarkowski.

Wyposażenie w sprzęt to nie wszystko, zaplanowane są również szkolenia dla nauczycieli, a następnie uczniów z zakresu :

1)   napędów elektrycznych i hybrydowych w pojazdach samochodowych, elektromobilności;

2)   budowy, eksploatacji i serwisowania układów chłodniczych opartych na CO2;

3)    tzw. autotroniki – komputerowej głębokiej diagnostyki samochodu;

4)   sterowanego numerycznie cięcia plazmowego i gazowego;

5)   komputerowego projektowanie i symulacje procesów spawalniczych;

6)   z diagnostyki i naprawy samochodowej instalacji klimatyzacyjnych dla uczniów;

7)   kurs dla uczniów spawania blach i rur metodą MAG;

8)   kurs dla uczniów spawania blach i rur ze stali nierdzewnych metodą TIG;

9)   kurs napełniania zbiorników przenośnych, butli z gazem fluorowanym.

Ponadto zaplanowano 150 godzin płatnego stażu zawodowego u pracodawcy dla 73 uczniów.

Wartość całkowita projektu to 1 842 418,26  zł przy czym dofinansowanie z WRPO i Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 658 176,43 zł.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 179