OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Strażacy mają nowe władze
16 grudnia 2021 roku

Strażacy mają nowe władze

Przemysław Kaźmierczak został ponownie wybrany Prezesem Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych. Podsumowanie mijającej kadencji i wybory nowych władz odbyły się 12 grudnia 2021 r.

* IMG20211212152231_BURST000_COVER

-,,W strukturach naszego OSP skupionych jest ponad 3200 druhen i druhów. Z tego w akcjach ratowniczo-pożarniczych może brać udział 1326 osób w tym 30 kobiet. Mamy wiele nowych pomysłów do działania, ale tak jak innym organizacjom i podmiotom, wiele ograniczeń wprowadził nam koronawirus’’ –mówił prezes Przemysław Kaźmierczak.

W Powiecie Ostrowskim zarejestrowanych było 98 jednostek OSP. W ostatnim czasie jedna z nich w Gorzycach Małych podjęła decyzję o samo rozwiązaniu się. 14 jednostek OSP wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wśród nich udział w największej liczbie zdarzeń mieli druhowie z Odolanowa, Skalmierzyc i Raszkowa oraz Przygodzic.

Zjazd był także tradycyjnie okazją do wręczenia odznaczeń i podziękowań.

* IMG_20211216_141458

Złotym Znakiem Związku odznaczony został druh Stanisław Szymański. Dokonał tego Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciel władz wojewódzkich OSP.

* IMG20211212152728

Z kolei tytuły „Zasłużony dla ochrony przeciw pożarowej Powiatu Ostrowskiego’’  z rąk Starosty Ostrowskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP otrzymali Zastępca Komendanta Powiatowego PSP kom. Roman Matecki oraz Komendant Miejsko Gminny OSP w Nowych Skalmierzycach Jerzy Kwiasowski.

* IMG20211212152906

* IMG20211212153000

Pracę we władzach Zarządu Powiatowego zakończyli: Wiesław Janoś, Tomasz Woźniak, Sylwester Kląskała, Marian Waliszewski, Marian Janiak, Marian Jurek, Mieczysław Maciuszak, Kazimierz Strugarek, Michał Szczepaniak otrzymując statuetki z podziękowaniami.

* IMG_20211212_165141

* IMG20211212151704

W Zjeździe uczestniczyli także goście wśród nich: Tomasz Ławniczak Poseł na Sejm, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Burmistrz Gminy i Miasto Odolanów Marian Janicki, Wójt Gminy Przygodzice oraz Piotr Trybek reprezentujący Minister Rodziny i Polityki Społecznej M. Maląg, którzy przekazali życzenia i podziękowali druhom za ofiarną służbę na rzecz drugiego człowieka.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 351