OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powstanie Wielkopolskie - zwycięstwo narodu
23 grudnia 2021 roku

Powstanie Wielkopolskie - zwycięstwo narodu

Z okazji zbliżającego Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego na Starostwie Powiatowym zawisła flaga narodowa i okolicznościowy baner. Powiat Ostrowski przygotował powstańcze flagi dla powiatowych szkół, jednostek oraz dla mieszkańców.

W dniu 23 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 przed Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim zgromadzili się oprócz gospodarzy: starosty Pawła Rajskiego i wicestarosty Romana Pacholczyka posłowie: Tomasz Ławniczak, Andrzej Grzyb i Jarosław Urbaniak,  senator Ewa Matecka, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Pichet, samorządowcy: burmistrz Jerzy Walczak, wójt Piotr Kuroszczyk, wójt Anatol Piaskowski, wójt Krzysztof Rasiak, zastępca prezydenta miasta Sebastian Górski, wicewójt Dariusz Berek,  radni powiatowi: Leszek Michalak, Józef Wajs, Rafał Walkow, Michał Ciupka, Damian Grądzielewski, Marek Ewiak, Andrzej Leraczyk, Ryszard Pluciński oraz dyrektorzy powiatowych jednostek i  mieszkańcy Powiatu Ostrowskiego.

- „Staraniem wielu środowisk i decyzją Sejmu Rzeczypospolitej rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego czyli 27 grudnia jest od tego roku świętem narodowym. Z tej okazji jako samorząd Powiatu Ostrowskiego przygotowaliśmy kilkaset powstańczych flag. Chcemy, aby zawisły na domach, mieszkaniach oraz placówkach podlegających Powiatowi Ostrowskiemu” – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

* dsc_0336.jpg

* dsc_0322.jpg

Wspólną akcję rozdawania flag zainaugurowało wręczenie przez starostę oraz wicestarostę podziękowań dla parlamentarzystów, którzy ponad podziałami ustanowili rocznicę wybuchu powstania świętem państwowym. Starosta Podziękował również nieobecnemu Markowi Woźniakowi Marszałkowi Wielkopolskiemu, który od lat czynił starania, aby nadać temu wydarzeniu rangę święta państwowego.

Głos zabrali również Jarosław Urbaniak, Andrzej Grzyb oraz Tomasz Ławniczak, który jako historyk przybliżył zgromadzonym genezę powstania oraz losy najbardziej znanych lokalnych uczestników wydarzeń sprzed ponad stu lat: Wojciecha Lipskiego pierwszego polskiego starosty ostrowskiego Stefana Rowińskiego pierwszego burmistrza Ostrowa, Władysława Wawrzyniaka dowódcy Powstania Wielkopolskiego, Jana Mertki pierwszego poległego w Powstaniu Wielkopolskim.

* dsc_0398_001.jpg

Odwiedzin: 306