OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowe samochody ZSP w Przygodzicach
22 grudnia 2021 roku

Nowe samochody ZSP w Przygodzicach

Dwa nowe samochody przekazane zostały Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach. Uczniowie będą mieć do dyspozycji nowe auto do nauki jazdy oraz Bus-a.

Symboliczne przekazanie odbyło się w dniu 22 grudnia 2021 roku. Z rąk Pawła Rajskiego Starosty Ostrowskiego kluczyki odebrał Dyrektor Szkoły Tomasz Guliński oraz nauczyciel nauki jazdy Krzysztof Szurgaj, który w będzie prowadził Naukę Jazdy kat. B. W przekazaniu uczestniczyli także: nauczyciel przedmiotów mechanicznych Andrzej Sobczak oraz Adam Fluder kierowca w ZSP CKU Przygodzice.

* DSC_0255

Obydwa pojazdy wykorzystywane będą w pracy dydaktycznej szkoły. Osobowa KIA będzie służyć realizacji obowiązkowego przedmiotu Nauka Jazdy kategorii B dla uczniów uczących się w Technikum Weterynarii oraz Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki. Koszt zakupu samochodu wynosił 62.000,00 zł brutto. Zakup został całkowicie sfinansowany z budżetu powiatu. W cenie zakupu samochód otrzymał dodatkowe wyposażenie pozwalające realizować naukę jazdy oraz został przystosowany do warunków zimowych i został objęty dodatkową opieką serwisową.

* DSC_0262

Samochód marki Ford Transit Custom kombi to 9-cio osobowy bus, który wykorzystany będzie do przewozu uczniów na zajęcia dodatkowe realizowane poza szkołą. Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego mundurowego uczestniczy między innymi w zajęciach grupowych w straży pożarnej, policji, jednostkach wojskowych oraz na basenie. Klasy technikum weterynarii realizują zajęcia w lecznicach weterynaryjnych a uczniowie klas technikum agrotroniki i rolniczego uczestniczą w zajęciach praktycznych realizowanych w salonach i serwisach pojazdów i maszyn rolniczych. Koszt zakupu samochodu wynosił 159.000,00 zł brutto. Powiat Ostrowski wsparł zakup kwotą 90.000,00 zł, natomiast pozostała kwota została sfinansowana z dochodu wypracowanego przez szkołę.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 142