OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pomysł na ferie- zajęcia w MDK
10 stycznia 2022 roku

Pomysł na ferie- zajęcia w MDK

Zapisy ruszyły! Zapraszamy wszystkie chętne dzieci z powiatu ostrowskiego na zajęcia feryjne do Młodzieżowego Domu Kultury.

* ferie_300x101.jpg

Jak co roku nauczyciele Młodzieżowego Domu Kultury przygotowali ciekawe i różnorodne zajęcia. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Dla aktywnych proponowany jest tenis stołowy, taniec współczesny, hip – hop i zajęcia muzyczno – ruchowe. Młodych artystów plastyków zainteresują zajęcia „Przygoda ze sztuką”, gdzie w technikach płaskich wykonają rysunek przedstawiający anatomię płatka śniegu, martwą naturę czy pracę inspirowaną malarstwem wielkich mistrzów. Dla odkrywców samych siebie i swoich możliwości aktorskich ciekawą propozycją będą „Gry i zabawy teatralne”, natomiast ci którzy czują, że drzemie w nich talent muzyczny mają możliwość sprawdzić się na zajęciach wokalnych lub gry na keyboardzie. Oprócz tego zapraszamy na miniturnieje szachowe, gry planszowe i układanie puzzli oraz klub gier strategicznych.

* image00013.jpg

Zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie w sekretariacie MDK w godzinach urzędowania od 10 do 14 stycznia 2022 r.

 1. Ze względu na pandemię, liczba uczestników na poszczególnych zajęciach została zredukowana tak, by móc zachowywać między sobą bezpieczne odległości.
 2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie zdrowi wychowankowie.
 3. Nauczyciel, który zauważy niepojące objawy u dziecka podczas przyprowadzenia go przez rodzica/opiekuna, ma prawo do nieprzyjęcia dziecka na zajęcia.
 4. Rodzice są zobowiązani do odebrania telefonu z MDK i natychmiastowego odbioru dziecka w razie pojawienia się niepokojących objawów stanu zdrowia.
 5. Uczestnicy, rodzice/ opiekunowie, są zobowiązani do zachowywania reżimu sanitarnego: zakrywanie ust i nosa w przestrzeni wspólnej; dezynfekcję rąk.
 1. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, o wyznaczonej na planie godzinie.
 2. Rodzice/opiekunowie, po przyprowadzeniu dziecka na zajęcia, nie mogą przebywać w placówce, przychodzą o wyznaczonej godzinie po odbiór dziecka.
 3. Uczestnicy zajęć mogą przynosić własne przekąski i napoje, do spożycia w przerwie zajęć.

Niewyrażenie zgody na powyższe zalecenia, uniemożliwi dokonanie zapisu na zajęcia feryjne!

* image00010.jpg

Plan zajęć feryjnych 2022, karta zgłoszenia zostanie przyjęta wyłącznie z wypełnioną klauzulą RODO, Karta zgłoszenia – na zajęcia w okresie ferii zimowych 2022,  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W MDK (RODO)- do pobrania w plikach.

Odwiedzin: 126