OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Samorządowcy w Sadowiu
10 stycznia 2022 roku

Samorządowcy w Sadowiu

Już po raz XXIII w dniu 6 stycznia 2022 r. w Święto Trzech Króli odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowców Powiatu Ostrowskiego. Ze względów sanitarnych tym razem ograniczono jedynie do uroczystej Mszy św.

* DSC_0611


Ze względów sanitarnych na uroczystości wzięli udział jedynie przedstawiciele władz samorządowych Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i radnych powiatowych. Na miejsce spotkania wybrano kościół pw. Chrystusa Króla w Sadowiu należący do Zgromadzenia Ojców Pasjonistów.

* DSC_0575

-,,To nie był łatwy rok, ponieważ do Domu Ojca odeszło dwóch naszych radnych kolegów, przyjaciół Grzegorz Finke i Michał Wilczura. To była dla nas wstrząsająca informacja. Jest to starta dla nas wszystkich. Wchodząc w Nowy Rok patrzymy z wiarą i nadzieją, że będzie to po prostu lepszy rok, a wszystkie nasze plany inwestycje wykonamy. Nawiązując do przesłania Trzech Króli możemy się czasem nawet pięknie różnić, ale ważne byśmy się pięknie różnili i widzieli w tym jeden cel jakim jest służba mieszkańcom‘’ – powiedział Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

Uroczysta Msze św. odprawił i homilię wygłosił przeor Pasjonistów ks. Grzegorz Słowikowski.

Czytania i Modlitwy powszechne przedstawili radni powiatowi: Mirosław Nowacki i Anita Świątek oraz Barbara Szymanowska i Andrzej Leraczyk.

* DSC_0597

* DSC_0601

Delegacje radnych przekazały także Dary Ołtarza.

Podziękowania za udział oraz noworoczne życzenia przekazał na koniec wszystkim Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* DSC_0610

Po uroczystym nabożeństwie z krótkim koncertem kolędowym wystąpił „Kwartet z Gwiazdką’’ pod dyrekcją Roberta Matuszewskiego, który zaprezentował tradycyjne polskie kolędy w zaskakujących współczesnych aranżacjach.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 156