OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Samorządowcy w Sadowiu
10 stycznia 2022 roku

Samorządowcy w Sadowiu

Już po raz XXIII w dniu 6 stycznia 2022 r. w Święto Trzech Króli odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowców Powiatu Ostrowskiego. Ze względów sanitarnych tym razem ograniczono jedynie do uroczystej Mszy św.

zdjecie


Ze względów sanitarnych na uroczystości wzięli udział jedynie przedstawiciele władz samorządowych Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i radnych powiatowych. Na miejsce spotkania wybrano kościół pw. Chrystusa Króla w Sadowiu należący do Zgromadzenia Ojców Pasjonistów.

zdjecie

-,,To nie był łatwy rok, ponieważ do Domu Ojca odeszło dwóch naszych radnych kolegów, przyjaciół Grzegorz Finke i Michał Wilczura. To była dla nas wstrząsająca informacja. Jest to starta dla nas wszystkich. Wchodząc w Nowy Rok patrzymy z wiarą i nadzieją, że będzie to po prostu lepszy rok, a wszystkie nasze plany inwestycje wykonamy. Nawiązując do przesłania Trzech Króli możemy się czasem nawet pięknie różnić, ale ważne byśmy się pięknie różnili i widzieli w tym jeden cel jakim jest służba mieszkańcom‘’ – powiedział Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

Uroczysta Msze św. odprawił i homilię wygłosił przeor Pasjonistów ks. Grzegorz Słowikowski.

Czytania i Modlitwy powszechne przedstawili radni powiatowi: Mirosław Nowacki i Anita Świątek oraz Barbara Szymanowska i Andrzej Leraczyk.

zdjecie

zdjecie

Delegacje radnych przekazały także Dary Ołtarza.

Podziękowania za udział oraz noworoczne życzenia przekazał na koniec wszystkim Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Po uroczystym nabożeństwie z krótkim koncertem kolędowym wystąpił „Kwartet z Gwiazdką’’ pod dyrekcją Roberta Matuszewskiego, który zaprezentował tradycyjne polskie kolędy w zaskakujących współczesnych aranżacjach.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 105